Nieuws - 4 oktober 2007

Verbod nertsenfokkerij kost overheid veel geld

Als de nertsenhouderij in Nederland met onmiddellijke ingang wordt verboden, dan kost het de overheid bijna vijfhonderd miljoen euro om de nertsenfokkers te compenseren. Dat berekende het LEI. En omdat er zoveel te verdienen valt met de pelsdieren, zal de fokkerij zich waarschijnlijk verplaatsen naar het buitenland.

1383_nieuws.jpg
De SP heeft met een initiatiefvoorstel het plan gelanceerd om de nertsenhouderij in Nederland te verbieden. De fokkerij is omstreden omdat de kleine roofdiertjes in gevangenschap niet hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Als de overheid besluit om de nertsenhouders na een verbod te compenseren voor de geleden schade, dan kost dat 479 miljoen euro aan tegemoetkoming voor inkomensschade, sloopkosten en vermogensschade, berekende het LEI in een quick scan op verzoek van het ministerie van LNV. De belastingsschade voor de primaire bedrijven komt daar nog bovenop, evenals de schade die slachterijen lijden als ze hun vleesafval niet meer kunnen verkopen aan de nertsenhouders.
Het voorstel van de SP kan goedkoper uitgevoerd worden als de nertsenhouderij tien jaar de tijd krijgt om te stoppen. Dan kost de compensatie van de nertsenhouders 179 miljoen euro, vooral aan inkomensschade.
Punt is wel, zegt onderzoeker Willy Baltussen, dat het zeer waarschijnlijk is dat de productie van nertsvellen zich naar het buitenland zal verplaatsen. ‘Want er wordt veel geld verdiend in de nertsenhouderij. Maar dat hoeft geen reden te zijn het niet in Nederland te verbieden. We verbieden ook kinderarbeid in Nederland, terwijl we weten dat dat elders ook voorkomt.’
De ruim 160 nertsenhouders in Nederland verdienden de afgelopen jaren gemiddeld ruim 200 duizend euro netto per jaar. De hoge inkomens zijn een belangrijke reden waarom de sanering zo duur zou zijn.