Nieuws - 1 januari 1970

Verbeteren inheemse groentes in Indonesië lucratief voor arme boeren

Verbeteren inheemse groentes in Indonesië lucratief voor arme boeren

Verbeteren inheemse groentes in Indonesië lucratief voor arme boeren


De bittere meloen minder bitter maken, de pompoen groter en mooier, en deze
aanbieden aan hotels en andere toeristische bedrijven. Dat kan winstgevend
zijn voor boeren in Indonesië en Cambodja, stellen onderzoekers van het CGN
en het LEI na een marktverkenning. Ze gaan de lokale boeren helpen met het
verbeteren van de vele traditionele groentevariëteiten.

De marktverkenning vond plaats in een gebied inhet oosten van Cambodja
nabij hoofdstad Phnom PenhPnam Penh en op Midden- en Zuid-het eiland Java
in Indonesië nabij de stad Leubang. Hier zijn het LEI, het centrum voor
genetische bronnen CGN en twee lokale NGO’s sinds vorig jaar actief binnen
een FAO-project voor arme boeren dat wordt medegefinancierd door het
ministerie van LNV.
,,Uit interviews bleek dat elke elke boerengroep wel honderd traditionele
groentes kaan opnoemen, maar ze verbouwen die mondjesmaat’’, vertelt
Gerdien Meijerink van het LEI. ,,De boeren kennenher het potentieel van die
groentes niet. Tot nu toe houden ze het voornamelijk op rijst en
groentesoorten die oorspronkelijk geïmporteerd zijn maar het goed doen op
de wereldmarkt, zoals de komkommer.’’
Meijerink ziet mogelijkheden voor het vermarkten van diverse inheemse
groentes, zoals de bittere meloen, verschillende kalebassoortende en de
pompoen. Wel zouden die groentes via veredeling verbeterd moeten worden. In
nauwe samenwerking met de boeren hebben de onderzoekers een aantal inheemse
groentesoorten geselecteerd voor veredeling in het veld. ,,Samen met lokale
NGO’s gaan we boeren leren hoe ze gewassen kunnen kruisen en verbeteren.
Die kennis ontbreekt vaak. Bijkomend voordeel is dat de genetische
diversiteit van groentes in het veld wordt gestimuleerd, nadat die de
afgelopen decennia fors is achteruitgegaan. ’’
Meijerink wijst erop dat de inheemse groentesoorten ook teelttechnische
voordelen hebben boven geïmporteerde groentes. De inheemse soorten zijn
dikwijls minder kwetsbaar voor ziekten en hebben minder kunstmest nodig. |
H.B.