Nieuws - 1 januari 1970

Verband

Verband


Rector magnificus Bert Speelman knippert met zijn ogen. ,,Ik zie… ik zie…’’
De bestuurder wendt zijn vorsende adelaarsblik af van het papier, en kijkt
naar vriendelijke gezicht van dokter Roos. Bemoedigend knikt ze hem toe.
,,Toe maar’’, zegt ze. ,,Kijk met je gevoel. Schakel het verstand maar even
uit.’’
,,Hmmm’’, zegt Speelman aarzelend. ,,Dat is een peperdure trailer met een
WUR-logo erop in een afgelegen garage.’’
,,Heel goed, Bert’’, zegt dokter Roos, terwijl ze een ander vel met
symmetrische inktvlekken overhandigt. ,,En wat zie je nu?’’
,,Dat zou wel eens een haan kunnen zijn. Een kraaiende haan die kukeleku
zegt.’’
,,En dit?’’
,,Drie studenten in een collegezaal.’’
,,En dit?’’
,,Dit zijn cijfers. Kijk, dit is een 5. Dat is een 3. En dat is een
uitgerekte 8. 538.’’
,,En dit?’’
,,Een minister in de tweede kamer, dokter Roos. Hij buigt zich naar het
microfoontje en geeft antwoord op een vraag over de vogelpest.’’
,,Kun je hier wat van maken?’’
,,Dat is een makkelijke. Een curve met onze aanmeldingscijfers, dokter
Roos. Eerst fluks naar beneden, maar dan kruipt het lijntje weer omhoog.
Als een krokusje dat na een koude winter zijn kopje opsteekt.’’
Dokter Roos glimlacht. ,,Ik geloof dat het alweer stukken beter gaat’’,
zegt ze. ,,Volgende week, zelfde tijd?’’

Willem Koert