Nieuws - 10 april 2020

Veluwse wolf is ook aaseter, toont PhD-onderzoek

tekst:
Marieke Enter

Op een van de monitoringlocaties van promovendus Elke Wenting zijn beelden vastgelegd die een nieuw licht werpen op het gedrag van de Veluwse wolven. Niet alleen blijkt de wolf wel degelijk aas te eten, ook wacht het dier netjes op z’n beurt totdat een wild zwijn is uitgegeten.

Geen twijfel mogelijk: op Wentings observatielocatie eet de wolf van het hertenkadaver.

Wolven worden amper gezien als aaseter; ze staan vooral te boek als leverancier van aas. Op een van de Veluwse locaties waar Wenting samen met Bart Beekes van ARK Natuurontwikkeling wildcamera’s heeft staan, is echter glashelder vastgelegd hoe raven, vossen, wilde zwijnen én een wolf eten van het kadaver van een edelhert. Ook is te zien hoe de wolf, hoogstwaarschijnlijk de midden-Veluwse wolvin GW960f, de risico’s vermijdt van een confrontatie met een van het kadaver fouragerend mannelijk wild zwijn door op afstand rustig af te wachten.

Sensatie
De nu vrijgegeven videobeelden waren een behoorlijke sensatie voor de boswachters in het gebied. ‘Hoewel de wolf bovenaan de voedselpiramide staat, is zijn rol in deze situatie anders. Hier is goed te zien dat er ook tussen aaseters onderling een hiërarchie bestaat, waarbij iedere soort zijn eigen plek kent’, aldus Staatsbosbeheer-boswachter Laurens Jansen in zijn blog

Nutriënten

Wenting doet promotie-onderzoek naar de rol van dode dieren in de natuur. Meer specifiek: of aas en aaseters de kringloop van nutriënten versnellen en daarmee de biodiversiteit ten goede komen. Met onder andere bodembemonstering en secties van kadavers onderzoekt ze hoe de afbraakprocessen precies werken. Door op verschillende monitoringlocaties wildcamera’s te installeren, wil Wenting verhelderen welke rol de diverse soorten aaseters daarbij hebben. Op Instagram doet ze op aanstekelijke wijze verslag van haar onderzoek: @scavenging_project.

Leefgebied
De terugkeer van de wolf in de Nederlandse natuur is van grote betekenis voor het onderwerp dat Wenting onderzoekt. Een wolf eet per dag zo’n 3 tot 4 kilo vlees, merg en organen zoals hart en longen. Op Veluwe doodt de wolf vooral grote hoefdieren, zoals ree, wild zwijn en edelhert – elke 3 à 4 dagen eentje. Daarmee is de wolf een belangrijke leverancier van aas in dit gebied. En dat gebied wordt groter. Recente waarnemingen laten zien dat de wolven een steeds groter gebied verkennen. Ze zijn nu ook al gezien op de Zuid-Veluwe, op de Noord-Veluwe nabij Heerde en aan de oostkant van de Noord-Veluwe nabij Emst. DNA-analyses moeten antwoord geven op de vraag om welke wolf of wolven het precies gaat. De resultaten worden volgende maand verwacht.

Lees ook: