Nieuws - 7 juni 2007

Velpse studenten gaan samenwerken

Ruim zeventig studenten van drie verschillende opleidingen van hogeschool Van Hall Larenstein in Velp zijn deze week begonnen met een project op de Zuidoost-Veluwe. Het is voor het eerst dat zo’n grootschalig onderwijsproject gezamenlijk wordt uitgevoerd.

Hoewel de drie groene opleidingen in Velp veel raakvlakken hebben is van samenwerking tot nu toe niet veel terechtgekomen. Het lectoraat Integraal waterbeheer en ruimtelijke inrichting is het nu gelukt alle Velpse opleidingen bij één project te betrekken.
Het project kent meerder opdrachtgevers en heeft water als rode draad. ‘Het begon met het waterschap Veluwe, waar we eerder mee hebben samengewerkt’, vertelt Anouk Sloot van het lectoraat. ‘Zij zijn samen met Provincie Gelderland bezig met een pilot cultuurhistorie. Natuurmonumenten bleek in hetzelfde gebied watergerelateerde problemen te hebben. Voor de Unie van Bosgroepen geldt hetzelfde. Wij kunnen als lectoraat al die zaken mooi bij elkaar brengen.’
Omdat voor deze opdrachten ook de expertise van andere opleidingen nodig was benaderde het lectoraat naast de aan haar gerelateerde opleiding Land- en watermanagement ook Bos- en natuurbeheer en Tuin- en landschapsinrichting.
Studenten Tuin- en landschapsinrichting gaan ontwerpen maken van het beekdal als geheel en van specifieke landgoederen in het beekdal. Land- en watermanagementstudenten maken een herstelplan voor verschillende landgoederen, met als uitgangspunt de eisen die de bedreigde knoflookpad en kamsalamander stelt aan zijn leefomgeving. Verder moeten ze rekening houden met behoud en herstel van cultuurhistorische waarden van het landgoed. Ook studenten Bos- en natuurbeheer gaan zich met de knoflookpad en kamsalamander bezig houden en een ecohydrologische analyse van een landgoed maken.
De studenten van verschillende opleidingen gaan gebruik maken van elkaars gegevens, maar werken nog niet in gemengde groepen samen. ‘Dat gaat in de toekomst misschien nog wel gebeuren. Maar iedere opleiding heeft zijn eigen competenties. We moeten dan goed kijken of die te combineren zijn en of het praktisch haalbaar is. Maar ik vind het al heel wat dat we op deze manier samenwerken’, aldus Sloot. / Koen Moons