Nieuws - 15 februari 2001

Vele wegen leiden het biologisch product naar de consument

Vele wegen leiden het biologisch product naar de consument

Sociologe dr. Mara Miele onderzocht de markt voor biologische producten in Nederland, Itali? en Duitsland. De afzet gebeurt via veel verschillende kanalen en daar zou de overheid op moeten inspelen.

Consumptie van biologisch voedsel kwam in Duitsland al in het begin van de jaren twintig op. Consumenten kozen daar toen vooral voor uit idealisme: milieubewustzijn, vegetarisme en minder consumeren gingen hand in hand. Ook de vraag naar regionale producten past daarbij. Een uiting van deze ideologische ori?ntatie was de terughoudendheid van biologische producenten om hun producten in de conventionele groothandelsketen af te zetten. De producten gingen niet naar supermarkten maar naar gespecialiseerde biologische winkels die autonoom functioneren ten opzichte van de gangbare keten. Dat vormde een beperking voor de uitbreiding van de markt voor biologische producten. Later ging in Duitsland, net als in andere landen, de bezorgdheid om de gezondheid een grotere rol spelen, wat ruimte bood voor de gangbare marketingkanalen.

De afzet van biologische producten gebeurt net als de productie zelf op veel verschillende manieren. Producten bereiken de consument niet alleen via supermarkt of natuurvoedingswinkels, maar ook via boerenmarkten, verkoop aan de boerderij, of gaan naar het buitenland via een gespecialiseerde co?peratieve marketingorganisatie als Nautilus. Miele benadrukt dat de overheid in haar beleid meer zou moeten inspelen op die verscheidenheid. Promotor prof. dr. ir. Jan Douwe van der Ploeg licht toe dat de Nederlandse overheid alleen subsidies gaf voor het omschakelen van boeren, vanuit het idee dat de vrije markt vanzelf nieuwe marketingkanalen oplevert. De Italiaanse overheid biedt wel gerichte steun bij het opzetten van nieuwe marketingmechanismen. | J.T.

Miele promoveerde op 9 februari bij hoogleraar rurale sociologie prof. dr. ir. Jan Douwe van der Ploeg.