Nieuws - 1 januari 1970

Veldrobots tonen hun kunnen op internationale wedstrijd

Veldrobots tonen hun kunnen op internationale wedstrijd

Veldrobots tonen hun kunnen op internationale wedstrijd


Zo’n tweehonderd mensen verdrongen zich op vrijdag 6 juni op een maïsveld
naast het instituut IMAG om veldrobots te bekijken op het Field Robot
Event. De voertuigjes waren door studenten uit Nederland, Duitsland en
Frankrijk gemaakt. Hoogtepunt van het evenement was een wedstrijd tussen de
robots. Vrijwel alle apparaatjes hadden moeite met het parcours. Een
rupsvoertuigje van studenten van de Duitse landbouwuniversiteit Hohenheim
ging met de eerste prijs aan de haal.

Het was goed toeven op het proefveld. Met een biertje in de hand konden de
verrichtingen van de voertuigjes in het maïsveld goed gevolgd worden. De
maïsplanten waren maar een centimeter of twintig hoog. ,,Door de kou is er
later gezaaid dan gepland’’, meldt organisator en student Agrotechnologie
Jeroen Smit. Het Field Robot Event was een initiatief van zijn hoogleraar
Joachim Müller en werd georganiseerd door de leerstoelgroep Agrarische
bedrijfstechnologie en voeding.
Het idee kreeg Müller in de trein van Budapest naar huis. ,,Ik ben daar met
een groep studenten naar een Europees landbouwtechniekcongres geweest, waar
zij met hun toekomstvisies een wedstrijd voor jonge onderzoekers wonnen.
Een veldrobotje dat ze voor een voorlichtingsdag in elkaar geknutseld
hadden maakte onderdeel uit van de presentatie. Het leek me leuk om meer
studenten te laten werken aan veldrobots’’, aldus Müller.
Aan de wedstrijd voor veldrobots deden negen voertuigjes mee. Drie ervan
waren gebouwd door studenten Agrotechnologie. Eén was in elkaar gezet door
een student uit Montpellier, één kwam van het studententeam van Hohenheim,
en twee kwamen van studententeams van de Hogeschool van Amsterdam.
Daarnaast was er nog de EyeMAG van het instituut IMAG en een professionele
robot uit Denemarken.
De meeste robots waren voor weinig geld en in korte tijd in elkaar gezet.
Zo was de Amsterdamse inzending ‘Corn2Bwild’ in tien weken ontstaan. ,,Als
we niks hadden opgeblazen had hij minder dan tweehonderd euro gekost’’,
aldus de Amsterdamse student Elozona Ochu. Het was de eerste keer dat ze
iets voor de landbouw hadden gemaakt. Het voertuigje zal ook op hun
voorlichtingsdag gaan verschijnen. Christiane Albrecht van de Hohenheim
universiteit in Duitsland maakte met zeven medestudenten de ‘Isaac’ die
zich voortbewoog op rupsbanden. De studente agrotechniek was wel wat
nerveus voor de wedstrijd. ,,Isaac is ons kindje geworden.’’ Samen met
studiegenoot Martin Bruunhuber legt ze uit dat veldrobots de toekomst van
de precisielandbouw zijn. Bruunhuber: ,,Je zou ermee tussen plantenrijen
onkruid kunnen wieden en zo op arbeid besparen. Verder is het beter voor
het milieu omdat je er heel precies bestrijdingsmiddelen mee kan toedienen;
alleen op de plekken waar het nodig is.’’ Een in Wageningen afgestudeerde
toeschouwer vergeleek de ontwikkeling van de robots met de komst van
tractoren. ,,Toen de trekkers kwamen vroegen mensen zich ook af wat er mis
was met paarden. Ook deze ontwikkeling is niet te stoppen.’’
Tijdens de wedstrijd moesten de robots om de beurt tussen twee rijen
planten door rijden, dan keren en tussen de volgende twee rijen
terugrijden. De Agrobot 1, die vanachter een computer via een camera
bestuurd werd schoot door besturingsproblemen al meteen het publiek in
richting dranktent. De Corn2BWild reed met wat hapering zichzelf
corrigerend keurig naar de overkant om vervolgens te draaien. De Agrobot 2,
die drieduizend euro gekost had en was betaald door het IMAG en de
universiteit, reed met een paar zetjes vrij keurig naar de overkant. Door
slippende wielen kwam het niet tot een keerpunt, tot teleurstelling van de
makers en Ing. Cees van Asselt, de begeleider van de groep. Over het
evenement was hij zeer enthousiast. ,,Dit prikkelt studenten tot actie. Ze
leren hier samen iets voor elkaar te krijgen en dat is toch anders dan bij
een college of een practicum.’’
Nadat de robots een hellingproef en een modderbad hadden moeten trotseren
konden de deelnemers laten zien wat hun robot nog meer in zijn mars had.
John Thelen liet de Agrobot 1 rondrijden met een laboratoriumspuitflesje
gevuld met bier. Met behulp van een gaspatroon kwam het bier eruit,
druppelend, in plaats van spuitend. De serieuze sfeer van het begin van de
middag was toen, mede door de zon die verschillende aanwezigen ietwat rood
uit deed uitslaan, verruild voor ontspanning. Thelen had het vlak na de
verplichte onderdelen ook wel even gehad. ,,De afgelopen maand hebben we
van acht uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds én op zaterdag gewerkt. Als
ik ’s nachts een idee kreeg stond ik op om het op te schrijven. We hebben
hele middagen op onze knieën aan het ding zitten prutsen. Het was erg leuk
om te doen, maar nu wil ik wel weer even gewoon vakken volgen.’’
De Duitse robot Isaac ging bij de autonoom rijdende studentenrobots
uiteindelijk met de eerste prijs, een gewild softwarepakket, naar huis. |
Y.d.H.

Fotobijschrift:
De negen deelnemers aan de Field Robot Event hadden te maken met een zwaar
parcours. Winnaar van de wedstrijd werd een veldrobot van studenten van de
Duitse landbouwuniversiteit in Hohenheim. | Foto G.A.