Nieuws - 24 januari 2002

Veldleeuwerik zoekt naar mozaïeklandschap

Veldleeuwerik zoekt naar mozaïeklandschap

De Wageningse MSc-student Hong Nan heeft de scriptieprijs Landschapsecologie van de Werkgroep Landschapsecologie (WLO) gewonnen. Hij bevestigde door berekeningen met Geografische Informatiesystemen (GIS) dat de veldleeuwerik een echte landbouwvogel is die vooral zoekt naar gevarieerd begroeide plekken om te broeden.

Door vogelwaarnemingen van zijn begeleider dr Frans Smeding van de leerstoelgroep Biologische Bedrijfssystemen via GIS door te rekenen, kon hij het landgebruik van de veldleeuwerik in kaart brengen. Doordat de veldleeuwerik hoge gebouwen en begroeiing mijdt, zit hij graag in het open landschap. Hong bevestigde met GIS-berekeningen wat bekend was uit eerder ecologisch onderzoek en door wat Smeding de 'veldintu?tie' noemt van ecologen, namelijk dat de veldleeuwerik een echte landbouwvogel is. Het is voor het eerst dat dit met GIS gebeurt.

Wat volgens Smeding vooral opvalt aan de conclusies van Hong Nan, is dat de veldleeuwerik zoekt naar een 'moza?eklandschap' om zich te vestigen. De vogel zit graag op roterend grasland of op percelen die grenzen aan akkers met andere gewassen, bijvoorbeeld aardappels naast graan.

Hong Nan ontvangt van de WLO duizend gulden voor zijn scriptie Spatial Pattern Analysis of Skylark Territory Distribution on Organic Farmland in the Netherlands using GIS. Naast Smeding werd hij begeleid door prof. Ariena van Bruggen van de leerstoelgroep Biologische Bedrijfssystemen en John Stuiver van het laboratorium voor Geo-informatiekunde en remote sensing. | M.W.