Nieuws - 1 januari 1970

Veldhoenders volgende week in winkel

De vos heeft de vleeskippen die dit najaar scharrelden op de akkers van het Biologische Proef- en Leerbedrijf Droevendaal ontzien. Vanaf volgende week zijn daarom vrijwel alle uitgezette ‘Droevendaalse veldhoenders’ in de winkel terug te vinden als biologisch streekproduct.

‘We hebben twintig dode kippen geteld. Op een totaal van drieduizend is dat extreem weinig. Bij reguliere vleeskuikens die binnengehouden worden is een uitval van tien procent geen uitzondering’, stelt pluimveeonderzoeker dr René Kwakkel.
De kippen hebben dit najaar zelf een deel van hun kostje bijeen gescharreld op akkers met tarwestoppel en klaver langs de Mansholtlaan, de verbindingsweg tussen de A12 en Wageningen. Kwakkel hoopt dat deze ‘zichtlocatie’ zal helpen bij regionale verkoop van de braadkuikens. ‘De dieren worden eind deze week geslacht en het grootste deel gaat gewoon in de reguliere biologische afzet. We hebben de afspraak gemaakt om driehonderd slachtkuikens lokaal af te zetten. Het leek ons een aardig idee dat mensen de kippen kunnen kopen die ze de week ervoor nog buiten zagen lopen’.
Het experiment met de veldhoenders is succesvol verlopen. Kwakkel erkent wel dat dit alternatieve houderijsysteem voor vleeskuikens veel werk met zich meebrengt. ‘Twee medewerkers van het proefbedrijf hebben er een deel van hun werktijd ingestopt en daarnaast zijn twee studenten druk in de weer geweest. In de economische evaluatie nemen we de arbeidsinzet mee. Een akkerbouwer moet zelf bepalen of het past in zijn werkschema, maar hij zou ook kunnen overwegen alleen zijn akker in het najaar ter beschikking te stellen en het werk over te laten aan een pluimveehouder’, aldus Kwakkel.
Na de slacht wordt vastgesteld hoe goed de veldhoenders zijn gegroeid op de verschillende combinaties van tarwestoppel, met of zonder klaver. Ook de gevolgen van de bemesting door de vrijlopende kippen op de groei van vervolggewassen wordt in detail onderzocht. Daarnaast is onderzocht of de dieren in de buitensituatie meer afweer opbouwen dan kuikens die het hele leven binnen worden gehouden. Het resultaat is nog niet bekend.
De stroballen hokken hebben volgens Kwakkel goed voldaan als nachtverblijf. ‘Een groot dier - waarschijnlijk een hond – heeft geprobeerd via het dak naar binnen te komen. Dat is niet gelukt: het betongaas hield het dier tegen. We hebben gelukkig geen vos in de hokken gehad, die bijt al gauw zo’n driehonderd kuikens dood. Dat is ons gelukkig bespaard gebleven’.
De ‘Droevendaalse veldhoenders’ zijn vanaf volgende week onder meer te koop bij de Wageningse natuurslager Ruud Keijzer. / GvM