Nieuws - 1 januari 1970

Veldhoenders gaan zelf hun kostje bijeen scharrelen

Het Biologisch Leer- en Proefbedrijf Droevendaal in Wageningen zet dit najaar twee- tot drieduizend veldhoenders uit. Ze gaan scharrelen op een akker met tarwestoppels en klaver en krijgen een hok van strobalen. De onderzoekers gaan monitoren of de predatie door roofvogels en vossen binnen de perken blijft.

,,We hebben een echte robuuste vleeskip genomen, dat zijn harde jongens die wel tegen een stootje kunnen’’, zegt pluimveeonderzoeker dr René Kwakkel.
Het strobalenhok is volgens de onderzoekers een voorbeeld van een alternatieve, diervriendelijke productietak voor pluimveevlees die bijdraagt aan landschapsverfraaiing. Er zullen metingen gedaan worden om te kijken wat de gevolgen zijn van de bemesting door de vrijlopende kippen.
Roofdieren ziet Kwakkel als het grootste probleem. ,,In proeven bij de Minderhoudhoeve raakten we zo’n vijf procent van de dieren kwijt aan de roofvogels. Dat is acceptabel. Hij twijfelt nog of de strobalen wel afdoende bescherming bieden tegen de vos. ,,Waarschijnlijk zullen we de hutjes ’s nachts moeten omwikkelen met gaas om een slachting onder de kippen te voorkomen.’’ | G.v.M.