Nieuws - 15 september 2009

Velden genproeven duidelijker op de kaart

Wageningen UR moet de precieze locatie van de proefvelden met genetisch gemodificeerde gewassen prijsgeven. Dat is volgens Greenpeace het gevolg van een recente uitspraak van de Raad van State.

DuRPh-veldproef.jpg
Die vernietigde vorige week drie vergunningen voor veldproeven met genetisch gemodificeerde maïs. Het ging om proeven van Pioneer Hi Bred en Monsanto. De verleende vergunningen zijn volgens de rechter te vaag over de plek van de proefvelden. Uit veiligheidsoverwegingen wordt op de kaart die bij de vergunning hoort een gebied aangegeven dat honderd keer groter is dan het proefveld zelf. Die aanpak maakt het actievoerders moeilijker om vernielingen aan te brengen. Maar dat mag dus niet. Volgens de rechter hebben boeren en burgers op deze manier niet genoeg zicht op de risico's van genteelt. De RvS weet zich daarbij gesteund door recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie.
Wageningse proefvelden
Herman van Bekkem, campagneleider Gentech en Duurzame Landbouw van Greenpeace, denkt dat de uitspraak gevolgen heeft voor alle proefvelden met genetisch gemanipuleerde organismen. Ook die van Wageningen UR. Greenpeace heeft tientallen soortgelijke zaken lopen bij de RvS. Van Bekkem: 'Dit is de eerste in een serie die allemaal bij de RvS liggen. Ook tegen twaalf locaties van Wageningen UR. Aan de Bizonweg in Lelystad bijvoorbeeld ligt een proefveld van Monsanto. Maar ook in Wageningen zelf en in Groningen liggen proefvelden die niet conform de Europese richtlijnen zijn. We verwachten daar binnenkort uitspraken over.'
Vierkante millimeter
De gevolgen van die grotere openheid zijn volgens dr. Bert Lotz van Plant Research International gering. Lotz is projectleider communicatie van het DuRPh-project dat aardappelen met genetische modificatie resistent wil maken tegen phytophtora. 'In feite heeft het geen implicaties. Wij willen zelf ook die maximale openheid. Als de overheid zegt dat het tot op de vierkante millimeter nauwkeurig moet, dan zullen we dat doen.'
VROM wil vaagheid
Volgens Lotz hoeft voor de onderzoekers die vaagheid over de locaties van de proefvelden niet. 'Het is beleid van de overheid. Die heeft een afweging gemaakt. Wij maken als onderzoekers een andere afweging. Vanuit het onderzoek kiezen wij voor maximale transparantie.' Lotz verwacht overigens niet dat actievoerders hun pijlen op de proeven van DuRPh zullen richten. 'In onze proeven gaat het om cisgenese: het inbrengen van soorteigen genen. De risico's zijn heel goed bekend en de voordelen voor het milieu duidelijk.' Wageningen UR heeft overigens meer gentechvelden dan die van DuRPh.