Nieuws - 8 oktober 2013

Veiliger fietsen naar de campus

tekst:
Roelof Kleis

Tegelijk met de aanleg van de ongelijkvloerse fietsrotonde bij de Bornsesteeg moet ook het verkeersknelpunt in de naburige wijk Tarthorst worden aangepakt. Dat heeft de Wageningse gemeenteraad op aandringen van de studenten besloten.

Een motie van het D66-gemeenteraadslid en student Peter Veldman met die strekking is tijdens de laatste raadsvergadering met ruime meerderheid aangenomen. Dat is een succesje voor de studentenraad en VeSte. In het voorjaar zijn meerdere acties gevoerd om de gevaarlijke fietsroute naar de campus onder de aandacht te brengen.

Het gaat daarbij met name om de routes van het centrum en de Haarweg naar de campus. Beide routes komen samen in de Tarthorst bij het gelijknamige winkelcentrum en de oversteek van de Nijenoord Allee naar de Bornsesteeg. De drukte leidt tot fietsfiles, vertraging en onveiligheid. Dagelijkse maken vele duizenden fietsers van die route gebruik.

In het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente heeft het knelpunt bij de Bornsesteeg voorrang. Hier komt een ongelijkvloerse kruising, waarbij de Nijenoord Allee verdiept wordt aangelegd. Boven de weg komt een rotonde waar de fietser voorrang heeft. Aan het plan hangt een prijskaartje van zes miljoen euro. De uitvoering is op zijn vroegst in 2015.

De raad wil nu dat met de aanleg van de rotonde ook de verkeerssituatie in de Tarthorst ingrijpend wordt verbeterd. Hoe dat moet gebeuren is nog niet duidelijk. Burgemeester en wethouder moeten nog bekijken of en hoe ze aan het verzoek van de raad gehoor geeft.