Nieuws - 22 maart 2012

Veilige liefde voor watersalamanders

Salamanders begeleiden op het immer gevaarlijke pad der liefde. Studenten van Wildlife Management aan VHL Leeuwarden doen het nu zo'n twee weken.

25-150312JE3500.jpg
Achter Van Hall Larenstein in Leeuwarden loopt een klein riviertje, de Potmarge. In het voorjaar lopen kleine amfibieĆ«n daar 's ochtends en 's avonds op en neer om zich voort te planten. Daarbij steken ze het fietspad over, waar ze vaak door fietsers of scooterrijders worden vermorzeld. Vorig jaar troffen vierdejaars studenten Carlijn Lanrijssens en haar studiegenoot  Tariq Stark soms wel dertig doodgereden salamanders op het fietspad. 'We vonden dat echt niet kunnen naast een groene hogeschool. Bovendien is het uniek dat er zo'n grote populatie salamanders dicht bij de binnenstad zit,' aldus Carlijn.
Ringslang
Tariq en Carlijn namen het initiatief tot een reddingsactie. Met hulp van de gemeente Leeuwarden zijn twee 130 meter lange afrasteringen geplaatst langs de Potmarge. Aan weerszijden daarvan zijn dertig emmers ingegraven.  Een groepje studenten buigt zich nu twee keer per dag over de emmers om de salamanders te bevrijden en veilig over te zetten. Soms bestaat de vangst ook uit onfortuinlijke kikkers en padden. In elke emmer staat een stokje of takje. 'Zo kunnen muizen eruit klimmen.' De studenten registreren aantal en geslacht van de salamanders, om inzicht te krijgen in de grootte van de populatie.
Tot de eerste week van april worden de diertjes overgezet. Carlijn: 'Ik hoop nog eens een ringslang te vinden in een van de emmers. Het zou leuk zijn als zo'n populatie ook dichtbij de binnenstad zou leven.'