Nieuws - 29 september 2009

Vegetatieprof Schaminée valt in de prijzen

De Wageningse professor Joop Schaminée krijgt de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs voor Natuurbehoud 2009. Schaminée heeft een groot aantal boeken over vegetatiekunde op zijn naam.

Schamine.jpg
Schaminée is bijzonder hoogleraar Natuurbeheer en Plantenecologie in Wageningen en bijzonder hoogleraar aequatische ecologie in Nijmegen. Hij was projectleider en hoofdauteur van de vijfdelige reeks De Vegetatie van Nederland. Dit voorjaar verschenen de laatste drie boeken in de omvangrijke reeks 'Europese natuur in Nederland'. Die drie boeken beschrijven de Natura-2000 gebieden in ons land. Schaminee adviseert het ministerie van LNV over de selectie en begrenzing van die gebieden.
Gezien 
Schaminée (1957) is 'blij met de prijs'. 'Het is mooi voor de hele groep om mij heen. Het toont aan dat ons werk gezien wordt.' Volgens de jury  slaagt Schaminée er telkens in 'interesse te wekken voor zijn projecten bij de buitenwereld en zijn bevindingen over te dragen aan mensen uit de praktijk'. De vegetatieprof was onlangs nog in het nieuws met de vinding van twee russen. Een van beide planten is een nieuwe soort.  Schaminée stond samen met zijn Nijmeegse leermeester professor Victor Westhoff aan de wieg van de Plantensociologische Kring en het daaraan verbonden tijdschrift Stratiotes.
50.000 euro 
Joop Schaminée werkt al tweeentwintig jaar bij Alterra en de voorloper daarvan het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Hij studeerde biologie in Nijmegen en rondde die studie cum laude af. De prijs van het Cultuurfonds wordt eens in de drie jaar uitgereikt. Aan de prijs zit een bedrag van 50.000 euro vast. Van dat bedrag moet minimaal driekwart worden besteed aan het werkterrein van Schaminée. De prijs wordt op 4 november uitgereikt in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam.