Nieuws - 1 februari 2001

Veevoederindustrie geïnteresseerd in natuurlijke antibiotica

Veevoederindustrie geïnteresseerd in natuurlijke antibiotica

Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) begint binnenkort met de vierde serie proeven naar natuurlijke antibiotica. Toeleveringsbedrijven voor de mengvoederindustrie en fabrikanten betalen de proeven.

De eerste en tweede serie proeven zijn inmiddels afgerond. Daarin onderzocht ir. Marinus van Krimpen onder meer kruiden die bacteriedodende stoffen bevatten, organische zuren en gisten. De resultaten zijn nog niet bekend. "Ik ben nog aan het schrijven", zegt Van Krimpen. "Over een paar maanden kan het naar buiten." In maart moet de derde serie proeven klaar zijn. Daarin kijkt Van Krimpen onder andere naar lecithinen.

De natuurlijke bacteriedoders zijn mogelijk een alternatief voor de nu gebruikelijke antibiotica in veevoer. Deze doden darmbacteri?n, die energie uit het voedsel verbruiken, zodat het dier minder energie kan opnemen. Daarnaast zorgen de antibiotica ervoor dat het immuunsysteem minder energie verbruikt, zodat het dier sneller kan groeien. Behandelde dieren kunnen tot acht procent in gewicht toenemen. De EU wil het gebruik van deze stoffen volledig verbieden om te verhinderen dat steeds meer ziektekiemen resistent worden.

Sommige boerenorganisaties zagen weinig in de komende ban op de groeibevorderaars. Ze wezen daarbij op de 'Zweedse paradox': toen Zweden in 1986 het gebruik van de anti-microbi?le stoffen in voer verbood, moesten veeartsen zoveel dieren met antibiotica behandelen, dat het gebruik van de omstreden middelen alleen maar toenam. Inmiddels, weet Van Krimpen, is de situatie veranderd: omdat boeren de hygi?ne op hun bedrijven hebben verbeterd is het gebruik van medicijnen genormaliseerd. | W.K., foto's PV

Gistcellen (de grote bollen) pikken bacteri?n (de kleine bolletjes) op en samen verlaten ze de darm met de mest.

Door bacteri?n aangetaste (links) en gezonde (rechts) darmwandcellen.