Nieuws - 10 februari 2010

Veertig arbeidsplaatsen weg bij VHL

Hogeschool VHL wil de komende vier jaar veertig arbeidsplaatsen besparen om een positief resultaat van twee à drie miljoen euro per jaar te behalen. Dat geld is nodig om de boekhouding op orde te krijgen. Dat meldde financieel directeur Peter Badoux van VHL het personeel in Wageningen op 9 februari.

VHL_-_Web_-_GA--20100211-ND7_0590Echt.jpg
Badoux houdt deze week een tour langs de vestigingen in Velp, Wageningen en Leeuwarden. Aanleiding is een verschil van inzicht tussen bestuur en medezeggenschap. De eerste meldde medio vorig jaar dat er een begrotingstekort van twee miljoen dreigde in 2010. De MR vond dat overdreven en meldde net voor Kerstmis dat de begroting in 2010 sluit. Op het eerste gezicht heeft de MR gelijk. VHL leed in 2009 een verlies van twee ton en Badoux verwacht voor 2010 een winst van vier ton. ‘En dat is conservatief begroot'.
Eigen vermogen
Het probleem is echter dat de hogeschool te weinig eigen vermogen heeft: slechts zes miljoen euro op een balanstotaal van vijftig miljoen. ‘Dat moet eigenlijk vijftien miljoen eigen vermogen zijn', vindt Badoux, die er ook op wijst dat een lening van ettelijke miljoenen voor de nieuwbouw in Leeuwarden nog moet worden afbetaald. Een ander probleem is dat de kortlopende schulden veel hoger zijn dan de inkomsten op korte termijn. ‘Als iedereen zijn geld opvraagt, zijn we failliet.' In de praktijk loopt het zo'n vaart niet, nuanceert Badoux. ‘Maar we moeten de komende jaren cash maken. We hebben fors geïnvesteerd in gebouwen, maar met bakstenen betaal je geen rekeningen.'
Bakstenen
Die bakstenen liggen gevoelig bij de Wageningse vestiging van de hogeschool. De huisvesting in Forum kost VHL 1,4 miljoen euro per jaar, twee keer zoveel als de huisvestingslasten in het oude onderkomen in Deventer. Ook Badoux vindt dat te veel. ‘Een huisvestingslast van 1,4 miljoen voor zeshonderd studenten, dat kan niet. Bij Wageningen UR hoor ik: de vestiging in Velp komt naar Wageningen. Dan zeg ik: Wageningen kan ook naar Velp', poneert hij.
Stafafdelingen
Het management van de hogeschool wil bezuinigen, maar daarbij het onderwijs ontzien. Ze wil de afdeling Training en Consultancy afslanken van 38 naar 27 personeelsplaatsen. Voor deze ingreep is inmiddels een voorziening van 1,65 miljoen euro gereserveerd op de begroting. Verder moeten de stafafdelingen van de hogeschool (financiën, personeelszaken, ict, communicatie) 20 van de 117 personeelsplaatsen inleveren. De efficiency van de stafafdelingen kan omhoog door een betere samenwerking met het Facilitair Bedrijf van Wageningen UR, stelt een adviesgroep onder leiding van Peter Booman, hoofd van het Facilitair Bedrijf.
Opleidingen
Voorts kunnen er nog negen personeelsplaatsen bij de opleidingen weg, zegt Badoux. Hij wil toe naar een nieuwe begrotingssystematiek, waarbij de inkomsten en verplichtingen intern zoveel mogelijk worden toegerekend naar de verschillende opleidingen. Aan de hand hiervan wil hij streefformaties voor de opleidingen vaststellen. Daarbij gaat hij uit van een verhouding van één docent op twintig studenten. Met boventallige opleidingen komt een gesprek hoe ze de formatie gaan terugbrengen. Aan de andere kant wil Badoux opleidingsdirecteuren met te weinig personeel meer ruimte bieden om zelf medewerkers aan te stellen.
Hij spreekt niet van een reorganisatie; die wil hij juist voorkomen. De financieel directeur gaat niet uit van gedwongen ontslagen. De hogeschool heeft geld uitgetrokken om overtallige medewerkers via outplacement aan een andere baan te helpen. De opleidingsdirecteuren worden betrokken bij de verdere uitwerking en de medezeggenschapsraad moet zich nog uitspreken over het plan.