Nieuws - 6 maart 2008

Veerman: voedselprijzen blijven hoog

‘Mijn zoons zijn er erg blij mee’, zei prof. Cees Veerman over de huidige hoogte van de voedselprijzen tijdens een lezing georganiseerd door de leerstoelgroep Agrarische economie en plattelandsbeleid, dinsdag 4 maart in Forum. De wereld moet volgens de oud-landbouwminister en oud-bestuurder van Wageningen UR blijven rekenen op hoge voedselprijzen.
Hoge prijzen zijn gunstig voor boeren, ‘en daarom is er ook geen rechtvaardiging meer voor steun voor boeren via het Europees landbouwbeleid als compensatie van lage prijzen’, aldus de gewezen minister. Veerman is nu hoogleraar Duurzame plattelandsontwikkeling in Europees perspectief bij de leerstoelgroep Agrarische economie en plattelandsbeleid. Zijn mening wijkt af van die van zijn collega dr. Niek Koning, die net als andere Wageningse deskundigen een paar weken geleden in Resource juist beargumenteerde dat de huidige voedselprijzen maar tijdelijk zo hoog zijn.
Veerman sprak over de toenemende vraag naar voedsel, en over klimaatverandering, watertekorten en de energiecrisis. Het heeft allemaal invloed op de hoge prijs van voedsel, en daardoor blijft die volgens Veerman hoog. De vraag naar vlees en melk groeit door meer welvaart, denkt Veerman, net als de vraag naar biobrandstoffen. ‘Een Amerikaanse president kan verkozen worden enkel en alleen op de belofte dat hij de mobiliteit van de Amerikanen garandeert. Nu al gaat dertig procent van de maïs daar op aan biobrandstoffen.’ Klimaatverandering drukt de landbouwproductie door droogte, minder land en meer ziekten en plagen. De productiviteit van de Afrikaanse landbouw gaat dalen met vijftien procent in 2080.
Na presentatie van talloze cijfers, concludeerde de oud-minister dat de komende vijf jaar cruciaal zijn om stappen te zetten om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar voedsel. Op de langere termijn rekent Veerman op nieuwe technologieën, ‘maar op de korte termijn gaat het voedsel voor Afrikanen op aan biobrandstof’. Belangrijkste aanbeveling van Veerman – en die gaf hij niet voor het eerst – was investeren in onderzoek en onderwijs, vooral in basale landbouwwetenschappen. Hij was ook niet te beroerd zijn traditie van lofuitingen aan het adres van Wageningen UR gestand te doen: ‘Cruyff en Wageningen, dat is wat mensen in het buitenland van Nederland kennen.’