Nieuws - 1 januari 1970

Veerman steunt nieuwe vorm landschapbeheer

Veerman steunt nieuwe vorm landschapbeheer

Veerman steunt nieuwe vorm landschapbeheer


Alterra wil pilotprojecten starten met een nieuwe organisatievorm van
natuur- en landschapsbeheer door boeren. Demissionair minister Cees Veerman
van landbouw is er zo over te spreken dat hij er geld in wil steken. ,,Als
wij een regionaal fonds kunnen creëren, vult hij het aan'', legt drs
Marleen van den Top van Alterra uit. Het wachten is nog op Europese
goedkeuring.

In juni 2001 presenteerden dr Anton Stortelder en Van den Top van Alterra
en ing Raymond Schrijver van landbouweconomisch instituut LEI het rapport
'Boeren voor natuur'. De onderzoekers pleitten daarin voor een nieuwe
organisatievorm van natuur- en landschapsbeheer door boeren. Sinds die tijd
zijn Stortelder en Van den Top in verschillende gebieden bezig de visie in
praktijk te brengen. Dat betekent veel praten met belanghebbenden om te
proberen regionale fondsen te creëren die als financiële basis moeten
dienen voor langdurig natuur- en landschapsbeheer door boeren.
De vorming van een regionaal fonds is in de polder Biesland, tussen Delft,
Pijnacker en Nootdorp, en bij landgoed Twickel nabij Delden en het verst
gevorderd. Daar willen de onderzoekers dan ook beginnen met een pilot.
,,Het lijkt erop dat de luchtballon is geland'', reageert een bijna
opgeluchte Stortelder. Veerman zat in juni 2001 in de begeleidingscommissie
van het onderzoek, en blijkt ook nu nog erg enthousiast, vertellen
Stortelder en Van den Top. ,,Creativiteit moet tot wasdom komen, zei hij'',
aldus Stortelder.
Het wachten is nog op goedkeuring van de Europese Commissie. De
vergoedingen die boeren krijgen voor natuur- en landschapsbeheer moeten
door de zogenaamde staatssteuntoets. ,,Je mag in principe niet meer
compenseren dan de inkomstenderving'', legt Stortelder uit. De onderzoekers
verwachten dat de politieke steun die ze nu krijgen ervoor zorgt dat de
procedure versneld zal worden doorlopen. |
M.W.