Nieuws - 21 september 2006

Veerman negeert onderzoek Alterra

Minister Cees Veerman van Landbouw, natuurbeheer en voedselkwaliteit heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij ‘moeilijk uit de voeten kan’ met een rapport van Alterra. Daarin staat dat er geen veilige grens is voor ammoniakuitstoot van boeren bij natuurgebieden, en dat die boerderijen dus niet uit kunnen breiden.

De deken van ammoniak in Nederland is volgens de onderzoekers zo dik dat natuurgebieden drie keer de veilige hoeveelheid stikstof ontvangen. De natuurgebieden lijden daardoor onder verzuring en overbemesting, waardoor plantensoorten die van schrale grond houden het moeilijk krijgen.
Veerman had de onderzoekers gevraagd of de zogenaamde 15 mol-norm (255 gram extra ammoniak per hectare per jaar) een veilige norm was om uitbreidingsplannen van boeren te beoordelen. De vogel- en habitatrichtlijnen schrijven voor dat nieuwe activiteiten geen ‘significante’ achteruitgang mogen veroorzaken in kwetsbare gebieden.
Onderzoeker Edo Gies van Alterra zegt dat die extra belasting weliswaar geen grote bijdrage zal leveren aan de totale overbelasting, maar dat er desondanks geen veilige norm is vast te stellen. De belasting van natuurgebieden is al zo hoog dat elk beetje extra te veel is. Veerman wil daar niet mee akkoord gaan, omdat dat zou betekenen dat alle uitbreidingsplannen van boeren bij natuurgebieden de prullenbak in zouden moeten.
Het conceptrapport lag al sinds april op zijn ministerie, en is pas openbaar gemaakt toen het was uitgelekt via een aantal regionale dagbladen. Naar aanleiding van de persaandacht heeft hij de kamer nu laten weten dat hij ‘enkele aanvullende onderzoeksvragen’ heeft gesteld.
Wat dat betekent? Wil de minister een nieuw rapport met een andere conclusie? Edo Gies: ‘Misschien wel, maar dat zullen wij in ieder geval niet leveren. Wij blijven bij de conclusie in het conceptrapport. Volgens ons is er geen wetenschappelijke onderbouwing te leveren voor een drempelwaarde in het kader van de vogel- en habitatrichtlijnen. Ons is nu gevraagd een aantal varianten door te rekenen. Een commissie en uiteindelijk de rechter, moeten dan maar uitmaken wat ze wel en niet acceptabel vinden.’
Gies was niet verrast door alle ophef. ‘Wij wisten wel dat het ministerie niet zo veel met dit advies zou kunnen. Het is een lastig probleem, en het is voor de minister natuurlijk vervelend dat wij dat niet kunnen oplossen.’