Wetenschap - 6 september 2001

Veerman kondigt zijn vertrek aan

Veerman kondigt zijn vertrek aan

Collegevoorzitter prof. dr. Cees Veerman stopt uiterlijk 1 januari 2002 als voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR. Hij maakte tijdens de opening van het academisch jaar bekend dat hij de raad van toezicht heeft laten weten niet in te gaan op het aanbod om zijn termijn te verlengen. De benoeming van Veerman liep 1 september af.

Veerman zei in een toelichting tegen Wb dat hij vertrekt omdat hij vindt dat het na vier jaar beter is voor Wageningen UR om verder te gaan met een nieuwe voorzitter. "Vier jaar is een mooie periode. Als ik langer was blijven zitten, dreigt vermoeidheid toe te slaan. Bij de organisatie en bij mijzelf. Het is onvermijdelijk dat je op een gegeven moment op elkaar uitgekeken raakt, ik wil dat moment voor zijn." Veerman gaf verder aan dat er ook een persoonlijke reden was voor zijn vertrek, maar wilde daar niet nader op ingaan.

Volgens Veerman heeft hij al bij zijn benoeming bij toenmalig landbouwminister Van Aartsen aangegeven dat hij uit wilde gaan van een benoeming voor twee jaar die in principe ??n maal met twee jaar verlengd zou worden. De huidige raad van toezicht zal onder voorzitterschap van ir. Maarten van Dis op zoek gaan naar een opvolger voor Veerman. Ook de raad van toezicht wordt binnenkort vervangen, maar het zou volgens Veerman te lang duren om te wachten op de benoeming van een nieuwe raad van toezicht. "Daar gaan zo een paar maanden overheen." Minister Brinkhorst gaf na de openingsplechtigheid van het academisch jaar juist aan dat hij een snel nieuwe raad van toezicht wil benoemen die de opvolging zou regelen.

Veerman is tevreden met het resultaat van de reorganisaties van de afgelopen jaren. "We staan nu recht voor de voor, om in landbouwtermen te spreken. DLO is na een ingrijpende verzelfstandiging financieel gezond, daar is een geweldige prestatie geleverd. Ook de universiteit staat er financieel goed voor, we hebben duidelijke afspraken met het ministerie waardoor onze promovendi en internationale studenten ook meetellen voor de financiering. En gelukkig kunnen we stijgende studentenaantallen melden. De belangrijkste klus is geklaard, waar het nu op aan gaat komen is het verdiepen van de inhoudelijke samenwerking."

Veerman zegt nog geen idee te hebben wat hij na 1 januari gaat doen. Vorige maand gaf hij zijn naam aan een CDA-rapport over de toekomst van de landbouw. Politieke aspiraties wellicht? "Nee, daar ligt mijn ambitie absoluut niet. Die wereld trekt me absoluut niet, het is me allemaal te vluchtig." En als het CDA ooit nog eens een minister van landbouw zoekt? "Iemand heeft me ooit gezegd, als de koningin roept, dan zeg je geen nee. Dat kan zo zijn, maar ik hoop dan maar dat ze nooit op het idee komt. Ik heb twee landbouwbedrijven, daar zou ik niet graag afstand van doen." | K.V.