Nieuws - 11 maart 1999

Veerman eerste president EUR-SAFE

Veerman eerste president EUR-SAFE

Veerman eerste president EUR-SAFE
Europese voedingsonderzoekers richten ethische vereniging op

Tijdens het First European Congress on Agriculture and Food Ethics, 5 en 6 maart in Wageningen, is de European Society for Agricultural and Food Ethics (EUR-SAFE) opgericht. Doel van de nieuwe vereniging is het stimuleren van een internationaal publiek debat over ethische kwesties op het gebied van landbouw en voeding. De vereniging stimuleert bovendien multidisciplinair onderzoek naar ethische kwesties


De leden zijn afkomstig uit de wetenschap, overheidsinstanties en het bedrijfsleven. De bedoeling is eens per jaar een congres te houden en een nieuwsbrief te verspreiden. Prof. dr Cees Veerman, voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR, is de eerste president van de vereniging

Tijdens de oprichtingsvergadering verbleef Veerman voor dringende zaken elders. Volgens de Utrechtse dierfilosoof dr Frans Brom, secretaris van EUR-SAFE, besloten de initiatiefnemers toch Veerman te vragen als president vanwege zijn functie bij Wageningen UR, zijn voorkeur voor ethisch onderzoek en zijn directe contacten met de praktijk. Naast Veerman en Brom bestaat het voorlopige bestuur van EUR-SAFE uit ir Abbo de Wit van Koninklijke Landbouwkundige Vereniging (KLV), dierfilosoof prof dr Peter Sand370e van de universiteit van Kopenhagen en agronoom dr Ben Mepham van de universiteit van Nottingham. Dit bestuur zal de vereniging naar Nederlandse wetgeving in de steigers zetten en voorstellen doen voor een nieuw bestuur, dat volgend jaar in Kopenhagen wordt geïnstalleerd. Het bestuur bestaat nu nog uit te veel mannen en te veel Nederlanders, aldus Brom

Het congres, dat werd gevolgd door zo'n honderdvijftig ethici en natuurwetenschappers uit zeventien landen, is volgens Brom een eerste stap in de richting van een internationaal netwerk van onderzoekers, ambtenaren en vertegenwoordigers van bedrijven. Dat was ook de ervaring van de Wageningse filosoof prof dr Michiel Korthals, die van meet af aan betrokken was bij de vereniging. Er lopen hier een heleboel onbekende mensen rond. Er zijn dus nog veel mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen. Dat EUR-SAFE geen filosofische vereniging wordt, leidde Brom af uit de achtergrond van de sprekers: meer dan de helft heeft een natuurwetenschappelijke achtergrond. Het nieuwe wetenschappelijke tijdschrift Agriculture and Human Values van uitgeverij Kluwer wordt het wetenschappelijk publicatiemedium van de nieuwe vereniging. M.W