Wetenschap - 1 januari 1970

Veerman balanceert tussen twee Wageningse modellen

Veerman balanceert tussen twee Wageningse modellen


Landbouwminister Veerman maakt dankbaar gebruik van een model van het LEI
dat inkomenseffecten van hervorming van het landbouwbeleid van de EU
berekent, maar waar de resultaten niet passen in zijn beleid relativeert
hij de nauwkeurigheid ervan en verwijst naar een ander Wagenings model.

Het Landbouw Economisch Instituut heeft op verzoek van Veerman een
doorrekening gemaakt van de effecten van de hervorming van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU, zoals eurocommissaris Fischler
die heeft voorgesteld. Veerman maakt gebruik van de uitkomsten van het
model om de Tweede Kamer per kamerbrief uit te leggen dat de hervormingen
geen dramatische inkomensdaling voor boeren tot gevolg zal hebben.
Uitschieter is de vleeskalverhouderij, waar de inkomens er na hervorming 42
procent op vooruit kunnen gaan. Maar de melkveehouderij krijgt volgens de
berekening van het LEI te maken met een forse daling van de prijs van melk
van 28 procent. Veerman plaatst kanttekeningen bij deze laatste uitkomst in
zijn brief aan de Kamer en verwijst daarbij naar een ander model, dat dr
Roel Jongeneel en dr Alison Burrell van de leerstoelgroep Agrarische
economie en plattelandsbeleid samen met het Franse INRA maakten in opdracht
van eurocommissaris Fischler. Daaruit blijkt dat de prijs die
melkveehouders na hervorming krijgen minder laag zal uitvallen. Veerman
concludeert met hen dat het nog maar te bezien is of marktprijzen de
dalingen in het EU-regime van prijzen zullen volgen. Prof. Arie Oskam,
leerstoelhouder van de groep van Jongeneel en Burrell, valt de minister
bij. ,,De minister laat zich niet volledig leiden door de cijfers van het
LEI, en dat is terecht.’’ In zijn beleid steunt Veerman de hervorming van
het landbouwbeleid onverminderd, maar houdt wel een slag om de arm. Hij
sluit niet uit om bij de EU te vragen om uitstel van de eerder voorgenomen
uitbreiding van melkquota. Mochten de prijzen voor melk inderdaad te zeer
dalen, dan kan die maatregel de prijzen opkrikken. |
J.T.

Zie pagina 13 : Het nut van economische modellen