Nieuws - 19 juni 2008

Veenkoloniën krijgen hulp

Wageningen UR heeft met vier andere kennisinstellingen, de regio Veenkoloniƫn en het ministerie van LNV donderdag 19 juni een intentieverklaring ondertekend om de werkplaats Veenkoloniƫn verder te ontwikkelen.
In de werkplaats, een initiatief waarbij lector Plattelandsvernieuwing van Van Hall Larenstein Willem Foorthuis betrokken is, gaan docenten, studenten en onderzoekers met ondernemers, burgers en overheden de komende jaren zoek naar oplossingen voor de vraagstukken van het platteland. Vanuit Wageningen UR nemen de universiteit, DLO en Van Hall Larenstein deel aan de ontwikkeling van de werkplaats.