Nieuws - 19 april 2007

Veen belangrijk voor klimaat

Het onderzoek naar klimaatverandering moet meer oog hebben voor het effect van veengrond op de uistoot van kooldioxide en methaan. Dat vonden alle deelnemers aan het congres Carbon in Peatlands. Het congres trok twee keer zoveel bezoekers als verwacht.

Dat er honderdzeventig personen uit zestien landen op het congres af kwamen, is volgens organisator dr. Juul Lippens van de leerstoelgroep Natuurbeheer en plantenecologie een teken dat het onderwerp leeft. De congresdeelnemers kwamen uit diverse disciplines als landschapsecologie, hydrologie, paleonthologie, en biogeochemie, en bestreek daarmee het hele spectrum van het miniscule bodemleven tot de wereldwijde klimaatmodellen.
Venen zijn belangrijk voor het klimaat omdat ze enorm veel koolstof bevatten. Lippens: ‘Zoveel als 75 procent van de koolstof in de atmosfeer ligt opgeslagen in venen.’ Door veranderingen in landgebruik en klimaat dreigt die koolstof echter te oxideren, wat leidt tot uitstoot van kooldioxide. Drainage van venen en veenbranden in Zuidoost-Azië leveren, zo schat dr. Aljosja Hooijer van WL Delft Hydraulics, al een emissie op die gelijk is aan acht procent van de wereldwijde uitstoot van fossiele brandstof.
In het onlangs verschenen rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is erg weinig aandacht besteed aan de rol van venen in het klimaat. De aanwezigen vonden het congres een eerste stap om daar verandering in te brengen.