Nieuws - 1 januari 1970

Veel vrouwelijke geowetenschappers in Wageningen

Vrouwelijke geowetenschappers zijn goed vertegenwoordigd bij Wageningen Universiteit, in vergelijking met andere Nederlandse universiteiten. Dit blijkt uit een onderzoek naar de loopbaanontwikkeling van geowetenschappers door GAIA, het Netwerk voor Vrouwen uit de Aardwetenschappen.

De resultaten hiervan werden op 11 november gepresenteerd op het symposium Genderdynamiek in de geowetenschappen bij NWO in Den Haag.
De vrouwen doen het met name goed als postdoc en promovendus in Wageningen. Zij vertegenwoordigen respectievelijk 45 en 30 procent van de postdocs en promovendi in de omgevingswetenschappen. Aan de Universiteit Utrecht is van de geopostdocs slechts tien procent vrouw, en van de geopromovendi is minder dan vijf procent vrouw. Vrouwelijke geowetenschappers zijn er ook nauwelijks aan de Vrije Universiteit en de TU-Delft. De meeste zijn te vinden aan de TU Twente.
Uit het onderzoek blijkt dat veel vrouwelijke geowetenschappers weliswaar hun loopbaan bij de universiteit beginnen, maar na verloop van tijd vertrekken, met name voor een baan bij de overheid. / HB