Nieuws - 30 september 2010

Veel varkens lopen MRSA op in slachthuis

Tien procent van de varkens lopen de MRSA-bacterie op in veewagens. In slachthuizen heeft zestig procent van de varkens de bacterie bij zich. ‘Zeer verontrustend’, zegt veterinair onderzoeker Els Broens.

Varken_op_transport_Istock.jpg
Broens volgde 117 varkens van de boerderij naar het slachthuis. Ze controleerde de varkens op MRSA voor en na het transport naar de slachterij en na de verdoving voor de slacht. Geen van de varkens had MRSA voor het transport. Daarna testte tien procent MRSA-positief. Na de verdoving in het abattoir droeg zestig procent van de varkens de bacterie bij zich. Het onderzoek werd gezamenlijk uitgevoerd door Wageningen UR, RIVM en de Gezondheidsdienst voor Dieren.
 
Wachtruimten
De varkens op transport en in het slachthuis waren niet geïnfecteerd met MRSA, nuanceert Broens. ‘De resistente bacterie zat in hun neus, er was geen sprake van een infectie.’ De veewagens worden na ieder transport gereinigd. De wachtruimten voor de dieren in de slachthuizen worden dagelijks gereinigd, maar niet gedurende de dag. Zo kan het ene koppel varkens de andere besmetten. In besmette vrachtwagens kreeg twintig procent van de varkens de bacterie onder de leden, in niet-besmette wagens uiteraard nul.
‘De wachtruimten voor de varkens worden één keer per dag schoongespoten maar niet dagelijks gedesinfecteerd’, zegt Broens. ‘Gedurende de dag krijg je zo een opbouw van mest, bacteriën en virussen. De varkens brengen een paar uur door in die ruimten, soms langer. De kans is dan aanwezig dat ze MRSA opdoen. Maar dat de verspreiding van de MRSA zo snel gaat onder de varkens in de wachtruimten, is opvallend.’
 
Resistent
De methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA) bacterie is resistent tegen verschillende soorten antibiotica die ook in de humane gezondheidszorg worden gebruikt. Mensen en dieren kunnen een infectie krijgen met MRSA als ze last hebben van een onderliggende ziekte, open wonden en huidaandoeningen. Bestrijding van die infectie met de gangbare antibiotica lukt dan vaak niet.
De MRSA-bacterie leidt niet tot voedselinfecties, zoals de salmonella bacterie. Wel is het risico groot dat transporteurs en slachthuispersoneel de MRSA-bacterie oploopt. En die mensen kunnen weer andere mensen besmetten, zegt Broens. 
 
Desinfecteren
Drastische maatregelen in het slachthuis om de MRSA-bacterie terug te dringen, zoals het desinfecteren van de wachtruimten na elk koppel varkens, zijn volgens Broens praktisch onuitvoerbaar. ‘Ik vind dat je het probleem bij de bron moet aanpakken. Op de boerderij.’ Op bijna driekwart van de bedrijven in de varkenssector is de MRSA-bacterie aanwezig, blijkt uit eerder onderzoek.
Broens, verbonden aan de leerstoelgroep Kwantitatieve veterinaire epidemiologie, publiceerde het onderzoek deze maand in The Veterinary Journal. Ze hoopt komend jaar op haar onderzoek te promoveren.