Wetenschap - 1 januari 1970

Veel studenten verkeerd geregistreerd

Veel studenten verkeerd geregistreerd

Veel studenten verkeerd geregistreerd


Duizenden studenten wonen in feite op een ander adres dan waar ze staan
ingeschreven. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Informatie Beheer
Groep.
De IBG, verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de
Studiefinanciering, vergeleek de adresgegevens van alle honderdduizend
eerstejaars studenten uit de eigen bestanden met die van de Gemeentelijke
Basisadministraties. In bijna vijfduizend gevallen bleken de adresgegevens
niet met elkaar overeen te stemmen.
Is dat in juli nog steeds het geval, dan worden ze met terugwerkende kracht
vanaf 1 april aangemerkt als thuiswonend, en wordt hun beurs met 140 euro
per maand verlaagd. | HOP