Nieuws - 1 januari 1970

Veel nieuwe leden voor Ceres

Studentenvereniging Ceres heeft een goed jaar. Het aantal nieuwe leden (67) is in jaren niet zo hoog geweest. Op KSV dreigt een vrouwenoverschot en de evangelische Navigators moesten wegens grote belangstelling enkele studenten uit Ede afwijzen.

De veelbesproken studiedruk lijkt het Wageningse verenigingsleven niet serieus te ondermijnen. Het totale aantal studenten dat lid is van een studentenvereniging is, na een stijging vorig jaar, gelijk gebleven. Ook de aanwas is stabiel. Dit blijkt uit de jaarlijkse rondgang langs de negen studentengezelligheidsverenigingen.
Ceres inaugureerde duidelijk meer leden dan in voorgaande jaren. KSV Sint Franciscus Xaverius heeft met bijna zestig nieuwe leden het hoge niveau van vorig jaar weten te evenaren. Dit jaar kent wel een duidelijk vrouwenoverschot. ‘We hopen dat er volgend jaar weer meer mannen komen,’ zegt preses Wilco de Bruijne. Er werden ook meer doorstromers lid dan in voorgaande jaren.
Ceres is met circa driehonderd leden nu de grootste vereniging, maar het verschil met Unitas, KSV St. Franciscus, SSR-W, en Argo is niet zo groot. Bij al deze verenigingen schommelt het ledenaantal tussen de 280 en 300. Unitas werkt sinds vorig jaar met vrijwilligerscontracten om meer actieve leden te hebben, en heeft mede hierdoor de daling van het aantal nieuwe leden weten te keren.
De grootte van de christelijke verenigingen is ook stabiel ten opzichte van vorig jaar (276). Er zijn wel onderlinge verschillen. Ichtus en de gereformeerde CFSR zien hun omvang licht dalen, terwijl de VGSW, van oorsprong vrijgemaakt gereformeerd, en de evangelische Navigators (NSW) de laatste jaren groeien. De verenigingen herbergen allen ook hogeschoolstudenten uit Ede. De Navigators hebben dit jaar een aantal van hen zelfs nee moeten verkopen, om de vereniging ‘studentikoos’ te houden. ‘Blijkbaar spreekt onze missie om Christus te leren kennen en bekend te maken mensen aan’, verklaart Joanne van NSW de groei. Ichtus is met 82 leden wel nog altijd de grootste christelijke vereniging.
Overigens hebben veel vereniging, ondanks het feit dat er genoeg leden zijn, wel vaak moeite om genoeg actievelingen te vinden die in het bestuur willen of activiteiten willen organiseren. De WSO verzorgde daarom vorige week een workshop Vrijwilligersbeleid. / YdH

Zie ook: Zijn er nog vrijwilligers?