Nieuws - 1 januari 1970

Veel mensen weten niet wat Wageningen doet

Veel mensen weten niet wat Wageningen doet

Veel mensen weten niet wat Wageningen doet


Wat is de les van de Kennisdagen van 1998?

Jansen: Dat het allemaal compacter moet. De 2300 deelnemers aan het congres bijvoorbeeld waren veel te dun uitgesmeerd over de terreinen rond De Dreijen. Nu willen we het inhoudelijk compacter. Het congres wordt thematischer, met steeds drie invalshoeken: wat is onze Wageningse kennis, wat doen we eraan of ermee via samenwerking met bedrijven en organisaties, en hoe beleeft het publiek het. Maar ook geografisch is het compacter. We organiseren het vlak bij het centrum van Wageningen in het hoofdgebouw van Wageningen UR en de gebouwen van Junushoff en WICC.

Kok: De bedrijvenmarkt en de banenmarkt die we in 1998 hadden, worden nu gecombineerd in een volwaardige beurs voor bedrijven, klanten en potentiƫle sollicitanten.

Jansen: We willen ook ruimte scheppen om mensen met ideeƫn maar zonder geld in aanraking te brengen met organisaties met risicodragend kapitaal. Een soort subsidiepaviljoen, met bijvoorbeeld het Patentbureau en de Innovatiecentra.

Was er na afloop van de Kennisdagen in 1998 een batig saldo?

Kok: Het viel mee. Er was een tekort van enkele tienduizenden guldens. Dat is aangevuld door de financiers: Wageningen UR, de gemeente en Kennisstad Wageningen.

Wat is het doel van het kennisfestival?

Jansen: Dat is drieledig: uitwisseling van kennis, samenwerking en synergie tussen wetenschappers, bedrijfsleven, overheid en publiek, en versterking van Wageningen UR als het nationale kenniscentrum voor voeding, natuur, milieu en landbouw.

Maar hoe maak je zo'n festival nationaal?

Kok: We gaan kijken hoe we Wageningse onderwerpen in kranten, tijdschriften en vakbladen kunnen krijgen. We moeten duidelijk maken dat Wageningen meer is dan de primaire sector. We kijken niet naar de landbouwproductie op zich, maar als onderdeel van de voedselketen, en daarbij pas ook de belevingswereld van de consument.

Heeft u al reacties gehad?

Kok: De visboer is blij dat we het festival in het centrum houden.

Jansen: Ik heb al gehoord dat enkele programmaleiders van DLO hun onderzoek in april graag willen presenteren.

Kok: Ik denk dat veel mensen niet weten wat Wageningen doet.

Jansen: Hetzelfde geldt voor de medewerkers van Wageningen UR. M.W

Een lid van de Friese Fierljep Bond geeft een demonstratie bij de opening van de fierljepschans in de Wageningse woonwijk Noordwest op 19 augustus. Kort daarvoor had wethouder Jack Bogers, onder het toeziend oog van zo'n driehonderd belangstellenden, de overkant niet droog gehaald. De schans ligt aan de rand van sportcomplex Van Ketwich Verschuur in de woonwijk Noordwest en is een initiatief van de Friese studentenvereniging in Wageningen (WSSFS). Tot nu toe bouwden de leden van de vereniging ieder jaar tijdens de Algemene Introductiedagen een fierljepschans bij de Rijnsteeg, maar dat is voortaan niet meer nodig. Zie ook pagina 20. M.V., foto G.A