Nieuws - 11 maart 2019

Veel irritatie over kantoortuinen

tekst:
Albert Sikkema

Een poll van de WUR Council over flexplekken leverde eind februari in korte tijd 656 reacties op van WUR-medewerkers. Bijna 90 procent van de medewerkers verkiest een kleine eigen werkplek boven een ruimere flexplek. Ze vereenzelvigen flexwerken met werken in een overvolle luidruchtige kantoortuin.

©Marte Hofsteenge

De WUR Council legt geregeld via intranet dilemma’s voor aan personeelsleden. Deze keer was het dilemma: heb je liever een klein eigen bureau of een ruimere flexplek? De gedachte daarachter was: bij vaste bureaus staan er veel werkplekken leeg, met flexwerken creëer je meer werkruimte voor het personeel dat aanwezig is. Opvallende uitkomst van de poll: 574 van de 656 respondenten, kozen voor een eigen bureautje.

Rumoerig
Organisator Sabine Vreeburg van de WUR Council weet niet goed hoe ze deze peiling moet interpreteren. ‘Uit de reacties onder de poll blijkt dat veel medewerkers de flexplek associëren met een overvolle rumoerige kantoortuin, waarbij er geen ruimte is om je terug te trekken om geconcentreerd te werken en een lang telefoongesprek te voeren. Misschien kiezen de meeste reageerders daarom voor een eigen bureau.’ Dit is overigens geen representatieve enquête, zegt Vreeburg, ‘maar daar is denk ik wel behoefte aan’.

Onvrede
Er is al langer onvrede over de grootschalige kantoortuinen in Radix, waar soms groepen van twintig tot dertig promovendi op zaal zitten. Bij de Plant Sciences Group stemden daarom 88 medewerkers voor een eigen klein bureau en slechts 3 voor een ruimere flexplek. Maar ook bij de andere kenniseenheden was er een ruime voorkeur voor een eigen bureau. Bij de Animal Sciences Group kozen 74 medewerkers voor een bureautje, tegen 11 medewerkers voor een flexplek. En bij de Social Sciences Group was de uitslag 42-10. Beide kenniseenheden hebben in Wageningen geen kantoortuinen.

Promovendi
Duidelijk is wel dat er heel veel irritatie is bij promovendi over de werkplekken. Via Young WUR kwamen bijna tweehonderd reacties binnen op de poll, waarvan veruit de meesten de werkplek kozen. Vreeburg is blij dat de WUR Council met de raad van bestuur in gesprek is over de werkomstandigheden van het personeel.