Nieuws - 1 januari 1970

Veel belangstelling Melkvee Academie

Ruim driehonderd mensen hebben zich aangemeld voor de startbijeenkomst van de Melkvee Academie in het ijsstadion Thialf op 27 januari. De academie wil melkveehouders gaan coachen bij het maken van keuzes in hun bedrijfsvoering.

Het uurtje vrij schaatsen zal wel geholpen hebben, maar academiemanager ir Catharinus Wierda van de Animal Sciences Group denkt dat de opkomst ook te maken heeft met de opzet van de Melkvee Academie: ‘Het blijkt mensen zo te prikkelen, dat ze erbij willen zijn.’
De Melkvee Academie is een initiatief van LTO Nederland en Wageningen UR en richt zich in eerste instantie op de melkveehouders in de drie noordelijke provincies. De kennisuitwisseling rond bedrijfsontwikkeling krijgt vorm in bijvoorbeeld seminars, maar wordt ook gestimuleerd door het aanstellen van een persoonlijke coach. ‘Dat zijn veehouders met praktijkervaring die je er echt doorheen kunnen halen’, aldus Wierda. Deelnemers aan de academie betalen een jaarlijkse bijdrage van honderd euro. / GvM