Nieuws - 9 december 2015

Veel Europese beurzen naar Nederland

tekst:
Rob Ramaker,Hoger Onderwijs Persbureau

Nederland sleepte dit jaar 32 Europese starting grants voor jonge onderzoekers in de wacht. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland haalden er meer binnen.

Nederland blijkt al jaren bijzonder succesvol in het binnenhalen van geld in Brussel. En ook dit jaar verovert ons land met 32 beurzen een relatief groot aandeel. Frankrijk werd zelfs verdreven van de derde plaats in het landenklassement. De meeste beurzen (48) gingen naar het Verenigd Koninkrijk dat Duitsland (47) dit jaar net voorbij steekt.

Wageningen University haalde dit jaar één beurs binnen in de persoon van entomoloog Erik Poelman. Grootverdieners in Nederland zijn de TU Delft en Universiteit van Amsterdam die respectievelijk zeven en zes beurzen in de wacht sleepten. Ook vorig jaar sleepte de WU één beurs in de wacht. Deze ging naar microbioloog Stan Brouns


Het is één van de doelen van Wageningen University om meer dan 4 procent van de Europese beurzen die naar Nederlandse universiteitengaan binnen te halen. Ruwweg de omvang van de Wageningse eerste geldstroom. En dat lukt aardig, zegt Henrieke de Ruiter, beleidsmedewerker bij Education, Research & Innovation. In de periode tussen 2008 en 2014 haalde de universiteit 8,4 procent van de advanced grants (2,5 miljoen euro) binnen; het gaat hierbij om acht beurzen. Bij de starting en consolidator grants (1,5 en 2 miljoen euro) was het succespercentage lager. Zo’n zeven beurzen – 3,7 procent – werden veroverd.

De starting grants die de European Research Council jaarlijks verdeelt, zijn bedoeld voor jonge wetenschappers met twee tot zeven jaar onderzoekservaring na hun promotie. Er werden dit jaar 2.920 onderzoeksvoorstellen ingediend waarvan er 291 (tien procent) gehonoreerd werden. Totale waarde: 429 miljoen euro.

In het voorjaar volgt nog een aanvullende lijst met starting grants, waarvan de financiering nu nog niet rond is. In maart van dit jaar gebeurde dat ook, toen kreeg Nederland er zeven extra beurzen bij. Onderzoekers die al vrijwel zeker zijn van zo’n extra beurs weten dat soms al.

Starting grants in Nederland
Universiteit Aantal ERC-starting grants
TU Delft 7
Universiteit van Amsterdam 6
Universiteit Utrecht 4
Radboud Universiteit Nijmegen 3
Universiteit Leiden 2
Erasmus Medisch Centrum 2
Universiteit Twente 2
KNAW 2
Rijksuniversiteit Groningen 1
Universiteit Maastricht 1
Wageningen University 1