Nieuws - 7 juni 2011

VeSte richt vereniging op

Studentenbelangenpartij VeSte gaat binnenkort verder als vereniging. Dat betekent dat de partij niet meer alleen als fractie in de studentenraad functioneert, maar ook als een politieke organisatie, waarvan studenten lid kunnen worden. Op donderdag 23 juni wordt de vereniging officieel opgericht. VeSte spreekt van een 'heel belangrijke stap in de studentenmedezeggenschap in Wageningen'.

veste.jpg
Het afgelopen jaar is VeSte intern druk bezig geweest met professionalisering van de partij, vertelt woordvoerder Martijn Kuller. 'We vonden het een beetje gek dat VeSte eigenlijk alleen een naam is. Elk jaar zitten er weer andere mensen met andere ideeën.  Dat vonden we een suboptimale situatie.'
Met een lidmaatschap dat langer doorloopt dan een jaar hoopt VeSte de partij meer body te geven en studenten meer en nauwer te betrekken bij het werk van de belangenorganisatie. Meer mensen kunnen meepraten over belangrijke onderwerpen en studenten krijgen meer inspraak in de standpunten van de partij. 'Tijdens algemene vergaderingen heb je dan meerdere klankborden. Dat komt de democratie ten goede', aldus voorzitter Erwin Hofman. Ook kan op deze manier een fractie worden gevormd en goedgekeurd door de leden.
Continuïteit
De vereniging zal bestaan uit een bestuur en studenten die de VeStedoelen ondersteunen, zoals de besturen van studenten- en studieverenigingen en oud-fractieleden. Dat zorgt voor continuïteit aan beide kanten, zegt Hofman. 'Uit de vereniging kunnen geschikte kandidaten voor de fractie geselecteerd worden. Tegelijkertijd kan een nieuwe ploeg zijn voordeel doen met de kennis en ervaring van oud-raadsleden.'
VeSte wil algemene ledenvergaderingen houden en partijcongressen organiseren over belangrijke onderwerpen. Ook moet de fractie verantwoording afleggen aan de leden en de leden kunnen moties indienen. Kuller is benieuwd naar de animo onder studenten. 'De supportersgroep van VeSte telt al driehonderd leden en de besturen van verschillende studentenclubs hebben al laten weten bij de oprichtingsvergadering te willen zijn.'
Ook naar de oprichtingsvergadering? Iedereen is uitgenodigd op donderdag 23 juni, om 20.00 op LA13