Nieuws - 1 januari 1970

Vaste drainagebuizen tegen inklinking

Drainagebuizen om land natter te maken. Het lijkt de omgekeerde wereld, maar in het veenweidegebied daalt hierdoor de bodem minder. Datblijkt uit onderzoek van het Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group en Alterra op Praktijkcentrum Zegveld.

Boeren in het veenweidegebied hebben een haat-liefdeverhouding met water. Bij een lage grondwaterstand klinkt het land in, bij een hoge grondwaterstand is het onbegaanbaar. Op het praktijkcentrum van ASG in Zegveld wordt sinds vorig najaar bekeken of een drainagesysteem in het veenweidegebied beide problemen kan verminderen. Hiervoor zijn onder het slootwaterpeil twee soorten drains aangelegd, dwars op de sloot tot bijna aan de ander kant van het perceel. In de zomer, als de grondwaterstand relatief laag is, moeten de drains het slootwater beter laten infiltreren in het land. Bij de hogere grondwaterstand in de winter moeten ze water afvoeren.
Naast de gangbare drainagebuizen zijn er ook een soort molsgangen door het land getrokken. Van deze moldrains zijn alleen de ingangen aan de slootkant wat verstevigd. Uit de eerste resultaten blijkt echter dat de moldrains niet of nauwelijks werken. De werking van de vaste drains is daarentegen een succes.
‘De laagste grondwaterstand is deze zomer tien tot vijftien centimeter hoger geweest dan in de gangbare situatie’, aldus projectleider Ir Idse Hoving. De maaivelddaling neemt hierdoor naar verwachting met 4 tot 6 millimeter af. Daarnaast blijft ook bij een hoger slootwaterpeil in de winter en het voorjaar het land nog begaanbaar. De proef loopt nog tot en met 2007. / YdH