Nieuws - 10 februari 2011

Vaste bestuursbeurs voorlopig van tafel

De hoogte van de bestuursbeurs blijft komend jaar inkomensafhankelijk. Daarmee krijgt de Studentenraad voorlopig haar zin.

De Studentenraad is fel tegenstander van een vaste bijdrage voor studenten die bestuurswerk doen. Zo'n vaste bijdrage is volgens de raad oneerlijk, omdat het nadelig uit kan pakken voor studenten met een aanvullende beurs. Afgelopen dinsdag spraken de studenten met rector magnificus Martin Kropff over de FOS (Financiele Ondersteuning Studenten). Daarbij eisten ze dat de voorgestelde maatregel werd ingetrokken. 
Rompslomp
Een dag later was het al zover, laat woordvoerder Luuk Brinkman van de Studentenraad weten.  'Na een vervolggesprek op woensdag zijn we samen tot de conclusie gekomen dat de vaste bijdrage niet de oplossing is voor de administratieve rompslomp van de FOS. Onze argumenten hebben een luisterend oor gevonden. De vaste bijdrage is uit het voorstel gehaald.'
Alternatieven
Daarmee is het onderwerp overigens nog niet helemaal van tafel. Studenten en universiteit gaan de komende tijd samen kijken hoe ze de administratie van de bestuursbeurzen kunnen versimpelen. De vaste bijdrage blijft daarbij als een van de mogelijke alternatieven op tafel.  Maar het komende jaar blijft de bijdrage van de universiteit dus gekoppeld aan de studiebeurs.
Verdeelsleutel
Bij de verdeling van de bestuursbeurzen over de verenigingen wordt vanaf nu wel de nieuwe verdeelsleutel gehanteerd. Die is volgens Brinkman een stuk eenvoudiger geworden. Verenigingen moeten voor 1 april de aanvraag indienen. In totaal is er 550.000 euro te verdelen. Dat bedrag staat al drie jaar vast. In het overleg met de universiteit wordt ook bekeken of de maatregel voor langstudeerders gevolgen moet hebben voor de verdeling van de FOS.