Nieuws - 8 september 2018

Varkensproefbedrijf in Sterksel gaat sluiten

tekst:
Albert Sikkema

Het varkensinnovatiecentrum van WUR in Sterksel gaat dicht. Het praktijkonderzoek in de varkenssector krijgt te weinig meerjarige onderzoeksopdrachten, zegt directeur Annie de Veer van Wageningen Livestock Research. Ze zoekt naar nieuwe onderzoekcoalities.

© Corine Feenstra

In 2020 sluit het varkensinnovatiecentrum (VIC) in het Brabantse Sterksel. Het proefbedrijf heeft te weinig vaste partners waarmee WUR een onderzoekslijn kan uitzetten en daarmee te weinig structurele financiering, licht De Veer toe. ‘We kunnen niet in ons eentje een onderzoekscentrum in de lucht houden.’ VIC sluit op 31 december 2018, maar WUR rondt wel de lopende projecten af die doorlopen in 2019 en 2020.

Partners
Drie jaar geleden kwam het proefbedrijf in Sterksel al in de problemen. Toen voerde De Veer een bezuinigingsoperatie door waarbij de helft van de 18 personeelsleden hun baan verloren. Daarna ging ze op zoek naar onderzoekpartners om het centrum een toekomst te geven. Ze praatte met de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), bedrijven in de varkenssector, de provincie Noord-Brabant en Hogere Agrarische School (HAS) in Den Bosch om partners en een structurele financiële basis te vinden. Maar dat leidde niet tot het gewenste resultaat: perspectief voor VIC Sterksel. Daarom gaat de stekker er nu uit.

Gezondheid
Ondanks de sluiting gaat Livestock Research door met varkensonderzoek. Er liggen nog belangrijke onderzoeksvragen voor de varkenssector op het gebied van circulaire landbouw, gezondheid en dierenwelzijn. Ook wil de sector nieuwe stalsystemen ontwikkelen om ammoniakuitstoot en fijnstof te verminderen. Dat onderzoek vond al deels plaats op particuliere varkensbedrijven en wellicht kan die manier van praktijkonderzoek worden uitgebreid. Daarnaast blijft De Veer praten met praktijk- en onderzoeksorganisaties om gezamenlijk onderzoek te organiseren.

‘De POV is bezig met een visiestuk over welke onderzoeksthema’s de komende jaren belangrijk blijven of worden’, zegt De Veer. ‘Aan de hand van dat plan kunnen we nagaan welke onderzoeksfaciliteiten daarbij horen. We gaan geen Sterksel 2 starten, maar we willen onderzoek blijven doen voor de varkenssector.’

Nationaal
Het proefbedrijf in Sterksel werd in 1970 opgericht door Brabantse landbouworganisaties en werd in 2001 een van de praktijkcentra van WUR. In 2011 sloot WUR haar varkensproefbedrijf in Raalte (Overijssel) en werd VIC Sterksel het nationale centrum voor varkensonderzoek. Het praktijkcentrum had aanvankelijk meerjarige onderzoeksfinanciering van het productschap Vee en Vlees en het ministerie, maar de productschappen werden per 2015 opgeheven. Daardoor was er geen privaat fonds voor collectief onderzoek in de varkenssector meer en droogden ook de publiek-privaat onderzoeksprojecten in de topsector Agri & Food op.

Lees ook: