Nieuws - 30 mei 2016

Varkenshouders zijn niet ziek van MRSA-bacterie

tekst:
Albert Sikkema

Veel varkenshouders hebben de MRSA-bacterie onder de leden omdat veel dieren op hun bedrijf zijn besmet met de antibioticaresistente bacterie. Maar de veehouders worden niet vaker ziek van deze vee-gerelateerde MRSA, blijkt uit onderzoek.

Artsen van drie Brabantse ziekenhuizen en onderzoekers van RIVM, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit en Centraal Veterinair Instituut komen tot die conclusie na onderzoek bij 120 personen op 49 varkensbedrijven. Gedurende een jaar voerden ze zes keer een gezondheidsonderzoek uit bij deze mensen en namen ze monsters op het bedrijf. Van de 120 personen hadden er 44, ofwel 37 procent, continu MRSA onder de leden, maar deze personen hadden niet vaker last van infecties, gebruikten niet meer antibiotica en gingen niet vaker naar de dokter dan andere mensen. De onderzoekers schrijven dit toe aan het ‘healthy worker effect’, de gezonde levensstijl van varkenshouders, stellen ze in het wetenschappelijk tijdschrift Epidemiology and Infection. Ze vinden ook dat uitgebreider onderzoek nodig is.