Nieuws - 18 april 2002

Varkenshouders kunnen zonder antibiotica

Varkenshouders kunnen zonder antibiotica

Goede varkenshouders hebben geen enkel probleem met het weglaten van antibiotica uit het voer van vleesvarkens. De varkens groeien even goed en gebruiken hun voer even effici?nt als hun soortgenoten die wel antibiotica in hun voer krijgen. Dit laat monitoring zien van vleesvarkensbedrijven door het Praktijkonderzoek Veehouderij.

Varkenshouders gebruiken antibiotica, antimicrobi?le groeibevorderaars (AMGB's) genoemd, standaard in het voer van vleesvarkens en biggen om de groei te bevorderen en de sterfte te verminderen. Maar het gebruik in het veevoer staat al enige jaren ter discussie. Er zijn aanwijzingen dat het kan leiden tot resistente bacteri?n in de darmen van varkens. Die resistentie kan overgaan op de mens. Daarom adviseerde de Gezondheidsraad in 1998 om de AMGB's binnen drie jaar volledig te verbieden. Daarbij ging het om die antibiotica die ook voor mensen worden voorgeschreven. Inmiddels heeft de EU voorgesteld om alle antibiotica in vier jaar tijd te verbieden. Antibiotica mogen bij dieren dan alleen nog gebruikt worden als geneesmiddel, niet als groeibevorderaar.

In Zweden is een dergelijk verbod al langer van kracht. Daar ging het gebruik van antibiotica als medicijn aanvankelijk omhoog. Het ministerie van LNV wilde weten of dit ook in Nederland zou gebeuren en liet de monitoring uitvoeren. Bezwaar aan de monitoring is echter dat bedrijven zelf konden kiezen welke behandeling ze zouden toepassen. Alleen bedrijven die al goede resultaten hadden en weinig last hadden van gezondheidsproblemen kozen voor de behandeling zonder antibiotica. Het kan best zijn dat bedrijven waar de varkens toch al veel last hebben van hun gezondheid ook meer problemen krijgen als ze de antibiotica weglaten. Daarnaast is het onderzoek alleen uitgevoerd bij vleesvarkens. Deskundigen verwachten juist echt grote problemen bij het weglaten van antibiotica bij biggen. | L.N.