Nieuws - 2 december 2015

Varkenshouderij-onderzoek Sterksel in impasse

tekst:
Albert Sikkema

Er is draagvlak voor het varkensinnovatiecentrum Sterksel bij de Nederlandse varkenshouders, maar het is nog steeds onduidelijk hoeveel onderzoek ze in Sterksel willen wegzetten. Het wachten is op het ministerie van EZ. Die moet de onderzoekinvestering van de Productenorganisatie Varkenshouderij (POV) algemeen verbindend verklaren, zegt vicevoorzitter Eric Douma van de POV.

De varkenshouders, verenigd in de POV, hebben deze week het onderzoekswerkplan 2016 van de POV goedgekeurd. Maar dit werkplan is een kopie van het werkplan 2015. De producentenorganisatie is mede opgericht om collectief onderzoek uit te zetten, maar heeft het afgelopen jaar geen stuiver aan onderzoek uitgegeven. Douma: ‘Tachtig procent van de varkenshouders is lid van de POV. Als wij onderzoeksopdrachten uitzetten, willen we dat alle varkenshouders meebetalen. Om dat te bereiken, moet het ministerie het werkplan algemeen verbindend verklaren, zodat ook de resterende 20 procent van de varkenshouders moet meebetalen. Maar daar zijn we nog niet uit met het ministerie. We willen dat het goed is geregeld, tot die tijd doen we niets.’

Door deze impasse loopt Wageningen UR, waaronder het VIC Sterksel, ook geld mis van de topsector Agri&Food. Deze topsector honoreert publiek-private onderzoeksprojecten waar zowel de gezamenlijke varkenshouders, de overheid als DLO brood in zien. De topsector heeft enkele onderzoeksvoorstellen met DLO en de producentenorganisatie goedgekeurd en de topsector wil deze projecten nu uitvoeren. ‘Maar zolang de algemeen verbindend verklaring niet is geregeld, kan ik niet leveren’, zegt Douma. Daarnaast stagneert het praktijkonderzoek dat de POV volledig uit eigen zak wil betalen.

Door de onduidelijkheid staat het voortbestaan van VIC Sterksel op het spel. Afgelopen jaar gaf het ministerie van EZ een eenmalige subsidie aan Sterksel om lopende onderzoeksprojecten te kunnen continueren. De POV voelt zich verantwoordelijk voor het praktijkonderzoek in Sterksel, zegt Douma, maar is niet verantwoordelijk voor haar voortbestaan. ‘Wij maken geen onderzoekswerkplan voor Sterksel. Wij hebben een werkplan opgesteld. Waar dat onderzoek wordt uitgevoerd, blijkt na de aanbesteding.’