Wetenschap - 20 december 2001

Varkenshouder verdient niets meer

Varkenshouder verdient niets meer

Akkerbouwers en vleeskuikenhouders enige 'winnaars' in jaarlijkse landbouwcijfers

De boereninkomens zijn ook dit jaar weer fors gedaald. Enig lichtpuntje in de jaarlijkse presentatie van de cijfers over de inkomens in de landbouw van het LEI is het herstel van inkomens in de akkerbouw en de verbetering van inkomens van vleeskuikenhouders.

Door hogere opbrengstprijzen van poot- en consumptieaardappelen herstelden de inkomens van akkerbouwers zich in het afgelopen jaar met gemiddeld ruim vijftienduizend euro per ondernemer van de daling van vorige jaren. Akkerbouwers in de Veenkoloni?n zagen hun inkomen wel dalen. Toch verdient een akkerbouwer, omgerekend, nog steeds maar een uurloon van acht euro.

Vleeskuikenhouders vormen de enige groep binnen de intensieve veehouderij met hogere inkomens en besparingen dan in 2000. Dit komt doordat de opbrengstprijzen zich gunstig bleven ontwikkelen. Het LEI verklaart dat door de mkz-crisis, waardoor rund- en varkensvlees uit de gratie van consumenten waren ten gunste van vleeskuikens.

In alle andere sectoren daalden de inkomens. Vooral de prijzen van rundvee en groenten onder glas daalden. Die laatste doen het doorgaans goed, maar dit jaar daalden de prijzen van groenten sterk, terwijl telers een forse stijging van de energieprijzen te verwerken kregen.

Hoewel de melkprijs hoger was dan vorig jaar, daalde het inkomen van melkveehouders. Door de problemen rond bse en mkz is de opbrengst van verkochte dieren fors gedaald, terwijl de voerkosten met bijna vijf procent stegen. Het LEI berekende dat het gemiddelde uurloon in de melkveehouderij nu gedaald is tot vijf euro.

De varkenshouderij komt er qua inkomen het slechtst af. De opbrengstprijs van varkens daalde met ongeveer tien procent en de voerprijzen stegen met vijf procent. Het gezinsinkomen van varkenshouders schommelt daarmee rond de nul, waardoor de varkenshouder moet interen op het eigen vermogen. In de afgelopen drie jaar was alleen in 2000 het inkomen van de varkenshouders hoog genoeg om dat vermogen te versterken. | J.T.