Nieuws - 13 september 2007

Varkenshouder leert, maar vergeet weer snel

Varkenshouders pikken snel informatie op over methoden om de weerstand van hun varkens te vergroten. Maar na verloop van tijd verdwijnt het effect van deze kennis op de bedrijfsresultaten weer. Dat blijkt uit onderzoek van de Animal Sciences Group in opdracht van het Productschap voor Vee en Vlees.
Op bijeenkomsten met 36 varkenshouders gaven dierenartsen en gespecialiseerde onderzoekers informatie over de manier waarop de ziektedruk onder varkens kan worden verlaagd. Uit metingen op de betrokken bedrijven kwamen geen aanwijzingen dat de ziektedruk meteen afnam. Tegelijk werden de technische resultaten wel beter, vergeleken met een groep varkenshouders die niet aan de studiegroepen deelnam. De varkens van de deelnemers aan studiegroepen groeiden sneller dan de dieren van de controlegroep.
Maar na verloop van tijd verdween het verschil tussen de studiegroep en de controlegroep. De onderzoekers vermoeden dat na verloop van tijd gewenning en routine tot verminderde aandacht leidden.