Wetenschap - 7 juni 2007

Varkensflat

De varkensflat is een prima idee. In een comfort class flat kunnen de dieren kiezen uit klimaatzones en baden ze in daglicht terwijl ze ruim ‘wroetgelegenheid’ hebben. De flat is niet alleen goed voor de dieren, maar ook voor de omgeving. Door de inzet van moderne milieutechnologie kan milieuvervuiling tot een minimum beperkt worden.
Dat schreef Bram Bos vorige week in een opiniestuk in dagblad Trouw. Bos, onderzoeker bij de Animal Sciences Group in Lelystad en fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam Oud-Zuid, scheef het opiniestuk samen met samen met Peter Groot Koerkamp en Karel de Greef van Wageningen UR, en de wethouder dierenwelzijn van GroenLinks van de Amsterdamse deelraad Oud-zuid. Aanleiding is een plan om een agropark te vestigen in het Amsterdamse havengebied.
Het varken kan in de flat zelfs beter af zijn dan op een biologische boerderij, stellen de auteurs. De comfort class stal van Wageningen UR in Raalte kan een voorbeeld zijn voor de flat. ‘Buitenruimte en wroetgelegenheid voor varkens kan ook op zes hoog.’
Het opiniestuk lokte een woedende reactie uit van de Partij voor de Dieren. Lijsttrekker Marianne Thieme en lijstduwer Kees van Kooten: ‘Hoe snel kan een zich ooit progressief noemende politieke partij haar vroegere idealen vergeten wanneer ze bestuursverantwoordelijkheid gaat dragen.’
De Partij voor de Dieren vindt Bos en consorten naïef. ‘Zou het ruimtegebrek voor de dieren niet vooral ingegeven worden door economische motieven die ook in de varkensflat eerder tot hogere winstcijfers zullen moeten leiden dan tot een hoger welzijnsniveau? Wij zouden zeggen, zullen we eerst maar eens voor Nederland biologisch en meer plantaardig gaan, alvorens te dagdromen van iets wat nóg beter zou zijn maar wel op driehoog-achter?’ /Korné Versluis

Zie www.trouw.nl/deverdieping/podium