Nieuws - 28 februari 2002

Varkens niet blij met minder roostervloeren

Varkens niet blij met minder roostervloeren

Meer dichte vloer in plaats van roosters in een vleesvarkensstal verhoogt het welzijn van de dieren niet echt. Die conclusie trekt dr Hans Spoolder, van het Praktijkonderzoek Veehouderij, uit een systeemvergelijking op het proefbedrijf in Sterksel in samenwerking met IMAG en ID-Lelystad.

Op dit moment is minimaal veertig procent van het vloeroppervlak bij vleesvarkens dicht, het overige mag uit roosters bestaan. Het Varkensbesluit 98 stelt dat het dichte vloeroppervlak omhoog moet naar zestig procent om het welzijn van de dieren te verhogen. In principe liggen de varkens liever op een dichte vloer, maar dat gaat alleen op als de temperatuur ruwweg niet stijgt tot boven de twintig graden. Komt die boven de 23 graden uit, dan zoeken de varkens verkoeling op de roosters. Gevolg is dat ze mesten op de dichte vloer, waardoor er meer emissie van ammoniak ontstaat en de varkenshouder meer moet schoonmaken. "Eigenlijk is het appels met peren vergelijken", geeft Spoolder toe. Maar hij is ervan overtuigd dat het onder de gebruikelijke omstandigheden geen wezenlijke verbetering van het welzijn oplevert.

Meer heil ziet Spoolder in verbeteren van het natuurlijke gedrag van de dieren, zoals wroeten. Dat betekent dat de dieren stro moeten krijgen. "Dan zet je veel grotere stappen." Het PV bekijkt momenteel wat er komt kijken bij het verstrekken van stro. | L.N.