Nieuws - 1 januari 1970

Varkens klonen

Varkens klonen

Varkens klonen

Conceptueel interessant, zo noemt prof. dr Pim Brascamp van de leerstoelgroep Fokkerij en genetica het klonen in de veehouderij. Nu kunnen fokkers zich niet puur op het ideale vleesvarken richten. Ze moeten in de vrouwelijke lijn ook letten op het aantal biggen dat een zeug kan werpen. Je wilt immers niet alleen goede, maar ook voldoende biggen. Als je gaat klonen en goede biggen via embryotransplantatie ter wereld kunt brengen, is het letten op aantallen biggen niet meer nodig. Brascamp vindt alle aandacht voor klonen in de veeteelt trouwens overdreven gezien de verhoudingsgewijs karige bedragen die hier naartoe gaan. In de humane technologie is vrijwel onbeperkt geld beschikbaar voor dergelijk onderzoek. De geneeskunde loopt ver op ons voor. Het zal nog wel twintig jaar duren voor er in de varkenshouderij gekloond wordt. Zie ook pagina 7. W.K