Nieuws - 5 april 2001

Varken krijgt wetenschappelijke score voor welzijn

Varken krijgt wetenschappelijke score voor welzijn

Welzijn van dieren is in een score vast te leggen. Drs. Marc Bracke kreeg daar, tot zijn eigen verrassing, een wetenschappelijke basis voor. Van elk huisvestingssysteem voor zeugen is na te gaan of het beter of slechter is voor hun welzijn.

Alleen de volgende vraag is nog niet wetenschappelijk te funderen: hoe acceptabel vinden wij dat systeem voor de varkens?

Bracke verzamelde wetenschappelijke literatuur en zette alles wat effect heeft op het welzijn van dieren onder elkaar. Welzijn definieerde hij als de kwaliteit van leven, zoals die door het dier zelf ervaren wordt, ofwel alles waar een dier behoefte aan heeft, van voer tot wroetmateriaal en ruimte. Bracke relateerde alle aspecten aan elkaar en gaf ze een wegingsfactor. Een simpel voorbeeld: zonder voer gaat een varken dood. Dat is dus heel erg. Zonder modderbad krijgt een varken het te warm, maar dat heeft minder verstrekkende gevolgen voor het biologisch functioneren van het dier en is daarom minder belangrijk dan voer.

Vervolgens kon Bracke de verschillende huisvestingssystemen een score geven door de wegingsfactoren op te tellen. Het beste systeem kreeg een tien, het slechtste een nul. Stallen met buitenuitloop en wroetmateriaal scoorden hoog. Systemen waarbij de zeugen aangebonden of in hun eentje staan scoren heel laag. Toch is het niet zo dat een hoge score alleen te bereiken is met buitenuitloop of met groepshuisvesting, vermoedt Bracke. "Welzijn is iets wat met heel veel dingen samenhangt, niet alleen met buiten lopen." Daarom werkt het volgens hem niet om eerst een lijst met randvoorwaarden op te stellen, zoals verplichte groepshuisvesting. "Het kan best zijn dat een systeem dat voor ??n randvoorwaarde net geen voldoende haalt, toch beter scoort dan wanneer aan alle randvoorwaarden net is voldaan." | L.N.

Bracke promoveert 17 april bij prof. dr. Berry Spruijt, hoogleraar Ethologie en welzijn dieren en prof. dr. ir. Jos Metz, hoogleraar Technisch ontwerp van bedrijfssystemen in de dierhouderij.