Nieuws - 1 januari 1970

Varken en kip zijn uit

De verbreding van de opleiding Dierwetenschappen met gezelschapsdieren lijkt zijn vruchten af te werpen. Meer eerstejaars kiezen deze opleiding als eerste keus. Ze hebben vooral belangstelling voor vissen, paarden en gezelschapsdieren, terwijl kippen en varkens bijna niet meer genoemd worden.

De studentenaantallen voor de opleiding Dierwetenschappen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. In september 2002 kozen 36 studenten voor de BSc-opleiding, dit jaar 72. Opvallend is ook de toename van het aantal eerstekeuzers. In 2002 was nog bijna de helft van de BSc-instromers uitgeloot voor Diergeneeskunde, nu is dat nog maar een derde (27 van de 72).
Uit steekwoorden in de kleine enquête die de eerstejaars hebben ingevuld blijkt dat melkvee het meest (11 keer) wordt genoemd, gevolgd door paard (10), vis (8), gezelschapsdieren (6) en varkens (1). Vergeleken met vorig jaar is de sterk teruglopende interesse in pluimvee en varkens het meest opvallend. Vis is aan een opmerkelijke zegetocht bezig. Dr Ab Groen, hoofd Onderwijs bij het departement Dierwetenschappen, ziet de resultaten als een indicatie dat de ingezette verbreding aan slaat. ‘We zijn vooral blij dat de studenten zich in de brede opleiding herkennen. Als je alleen een paardenopleiding wil, moet je nog steeds niet bij ons zijn’, aldus Groen. / GvM