Nieuws - 14 februari 2013

Vangnet voor vertraagde student

De voorgenomen beperking van het aantal herkansingen kan studenten raken die met de harde knip te maken krijgen. De studentenraad dreigde daarom haar veto over de maatregel uit te spreken. De universiteit heeft toegezegd de pijn te verzachten.

De universiteit wil het aantal herkansingsperiodes terugbrengen naar twee centrale momenten in het jaar. Studenten in het derde jaar van de bachelor lopen daardoor het risico vertraging op te lopen wanneer zij hun laatste tentamen niet halen. Door de invoering van de harde knip in september kunnen zij zich dan niet inschrijven voor een master. 'Studenten moeten dan een half jaar uit hun neus eten', zegt studentenraadslid Wouter-Jan van Roosmalen. 'Daar gaat het studierendement niet van omhoog, terwijl dat het uitgangspunt is van de universiteit.'
De raad van bestuur erkent dat er problemen kunnen ontstaan bij het aanpassen van de herkansingsperiode. Ook zij willen zoveel mogelijk studenten laten doorstromen naar de master, zegt rector magnificus Martin Kropff. Daarom belooft de universiteit dat er een protocol komt om deze specifieke groep studenten op te vangen. 'We willen de harde knip handhaven, dus het protocol is alleen voor de serieuze studenten die bijna hun bachelor hebben gehaald. Het gaat dan om een kleine groep studenten en een klein aantal vakken.' Naast de uitzondering voor deze studenten, maakt de universiteit ook beleid voor struikelvakken en wordt de studentenraad nauw betrokken bij de evaluatie van de nieuwe maatregel.
De studentenraad is tevreden over deze toezegging van de universiteit. Wel willen ze dat het ­protocol voor het eind van dit academisch jaar klaar is en dat zij feedback kunnen geven op het stuk.