Nieuws - 1 januari 1970

Van iets heel kleins ga je heel veel maken

Van iets heel kleins ga je heel veel maken

Van iets heel kleins ga je heel vool maken

Johannis Samallo werd geboren op Sulawesi, het vroegere Celebes. Zijn ouders waren Molukkers; vader was militair in het voormalig Nederlands-Indische leger. Op zevenjarige leeftijd kwam Johannis naar Nederland


Als moleculair-biologisch analist werkte hij ruim elf jaar aan de Groningse universiteit. In 1989 kwam hij naar de Landbouwuniversiteit, waar hij soortgelijk werk deed bij de vakgroep van professor Lucy Timmermans. Toen heette de vakgroep nog Experimentele diermorfologie en celbiologie, maar na de samenvoeging van de groep morfologie (professor Osse) en ontwikkelingsbiologie (professor Timmermans) is de naam nu kortweg Experimentele dierkunde

Mevrouw Timmermans is met pensioen, al heeft ze nog een plekje op de vakgroep waar ze onderzoek doet, zegt Samallo. Er kwamen kortgeleden twee kandidaten voor de nieuwe leerstoelgroep, want Osse gaat ook met pensioen. Alle mensen van Zodiac waren uitgenodigd tijdens hun presentaties. Ik vond het erg boeiend. De ene kandidaat is meer de modellenman, meer zoals Osse. Het ging over de grootte van de kaak bij vissen en hoe de kaakbeweging, door de grootte van de prooi, is geëvolueerd in de loop der eeuwen. Een snelle jongen vond ik hem, meer de Amerikaanse stijl van presenteren. Mooi gedaan hoor; met zijn laptop projecteerde hij beelden op het bord.

Maar al die rekenarij zegt mij minder. De andere kandidaat zat meer in de richting van Timmermans, dus mijn richting, de ontwikkelingsbiologie. Ik vond hem meer de moleculaire inslag hebben. Hij had de normale aanpak, met dia's. Ook heel goed voorbereid, hoor. Als ik het voor het zeggen had, dan zou ik ze beiden als deeltijd-hoogleraren aanstellen. Maar ja, ik heb het niet voor het zeggen! Samallo lacht. Deze week valt de beslissing.

Samallo is een bescheiden mens, met een door drang naar volledigheid ingegeven overtuigingskracht. Hij tracht met veel details en zijsprongen een zo perfect mogelijk beeld te geven van zijn werk. Hij tekent ingewikkelde DNA-structuren om uit te leggen wat hij doet als analist: kloneren via de poly chain reaction-methode. Van iets heel kleins ga je heel vool maken. Bijvoorbeeld van een stukje DNA van een gen van karper of zeebravis, waar wij mee werken. Dan ga je bijvoorbeeld uitzoeken: welke genen zijn aansprakelijk voor het aanzetten van de as van de ruggengraat?

Hij verzorgt practica Ontwikkelingsbiologie. Zijn groep is heel klein, drie medewerkers en eenderde aio, maar toch: Vorig jaar elf studenten op het practicum, nu achttien, dat is toch verheugend.

Een groot deel van zijn leven wordt beïnvloed door wat er met de Molukken gebeurt. Vroeger was dat minder, maar na de dood van zijn vader, enkele jaren geleden, veranderde dat. Hij kreeg tijdens diens teraardebestelling op het eiland Ambon een slag met een schop vlak boven zijn oog. Per ongeluk, maar hij ziet het als een laatste gebod van zijn vader om de Molukse zaak te dienen

Voor het eiland Nusalaut, waar zijn vader werd geboren, zet hij zich nu met hart en ziel in. Nusa betekent eiland, laut is zee. Het is zo groot als Schiermonnikoog. Samallo toont fraaie natuuropnamen van het eiland. Sinds augustus 1997 maakt hij als voorzitter deel uit van een stichting om ontwikkelingswerk te doen op Nusalaut. Scholen, werk, gezondheidszorg

In januari heeft hij met zes man een actiegroep opgericht, omdat is gebleken dat allerlei grote organisaties in samenwerking met de Indonesische regering en de Wereldbank mijnbouw willen plegen op het eiland. Goud, zilver, zink; de Molukken (1300 eilanden) hebben rijke bodemschatten. Die zouden aan de bevolking moeten toekomen, maar geruchten gaan dat ze de bevolking van Nusalaut willen deporteren. Ongeveer vijfduizend mensen. Op een van de eilanden is al een geval bekend van iemand die gevangen is genomen omdat hij zijn land niet wilde afstaan!

Samallo toont mappen vol documentatie, waarmee hij bij milieuorganisaties en politieke partijen aanklopt. Er zijn veel Molukse verenigingen in Nederland, maar Samallo komt op voor zijn Molukse Schiermonnikoog, dat hij ongerept wil houden. Molukkers die van Nusalaut terugkeerden van vakantie, brachten dringende verzoeken om hulp over vanuit de bevolking

De rellen op Ambon? Moslims en christenen hebben zich vroeger altijd goed verstaan met elkaar. Maar de Indonesische regering stuurt al jaren werkloze Javanen naar Nieuw-Guinea en de eilanden. De migranten krijgen de betere banen. Daar komt alle ellende door!


:A.C.R. van Schaik (46) - Alex - werkt sinds 1989 bij het Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO). Hij heeft een hbo-opleiding afgerond. Hij onderzoekt hoe je fruit langer kunt bewaren. Daarbij helpt een lage temperatuur, maar ook een verandering van de gassamenstelling in de opslagruimte. Verhoging van de koolzuurspanning blijkt vaak gunstig te werken. Te veel koolzuurgas kan echter de vrucht schade berokkenen. Dat blijkt te variëren per product - appels kunnen meer hebben dan peren - per oogsttijdstip, per teler en zelfs per jaar. Inmiddels is ook gebleken dat het vitamine Cgehalte van de vruchten interne bruinkleuring beïnvloedt. Vitamine C is een conserveermiddel en de concentratie kan een indicatie zijn voor het juiste bewaarproces. Van Schaik doet niet alleen onderzoek, maar adviseert ook het bedrijfsleven over bewaarprocessen en poogt nieuwe opdrachten binnen te halen

C.J. van Schaik (39) - Cees - werkt sinds 1976 in de botanische tuinen van De Dreijen. Van Schaik volgde de lagere tuinbouwschool en vulde zijn expertise aan met cursussen in het hoveniersvak. De botanische tuinen van de Landbouwuniversiteit, in de volksmond meestal Arboretum genoemd, bevatten unieke verzamelingen kruiden, bomen en heesters. De collectie moet in stand worden gehouden, worden aangevuld en de tuinen moeten er knap bij liggen. Bezoekers moeten bovendien kunnen zien welke soorten en variëten ze bewonderen. Vandaar dat voorman Van Schaik bij regenachtig weer in de werkplaats naambordjes produceert