Nieuws - 1 januari 1970

Van gezonde bacteriën gaat vis niet harder groeien

Het is in principe mogelijk om kweekvissen gezonde bacteriën te geven, die in het maagdarmkanaal hun gastheer beschermen tegen kwaadaardige organismen. Dat ontdekte promovendus Adolfo Bucio Galindo. Maar of kwekers ooit een eigen variant van Yakult of Mona Vifit gaan gebruiken is nog maar de vraag.

Zoetwatervissen als paling en baars hebben Lactobacillussoorten in hun darmen, ontdekte Galindo toen hij negen vissen onderzocht. Toen hij ging kijken welke soorten het beste in dat milieu konden overleven, bleek dat de Lactobacillus plantarum 44a te zijn. Die bacterie doodde bovendien de ziektekiem Aeromonas hydrophylia die wondinfecties veroorzaakt. Het bewaren van de bacterie was geen probleem en in proeven met de tilapia bleek dat de L plantarum 44a zich uitstekend kon handhaven. Analyse van de uitwerpselen van de vissen wees uit dat de gezonde bacterie andere soorten in de darmen van de tilapia had gedecimeerd.
Galindo wilde met zijn onderzoek een alternatief vinden voor het verboden gebruik van antibiotica als groeibevorderaar voor vissen. Daar is hij niet helemaal in geslaagd. Sneller groeien deden zijn tilapia’s niet. | W.K.

Adolfo Bucio Galindo promoveert op 19 januari bij prof. Frans Rombouts, hoogleraar in de Levensmiddelenhygiëne en –microbiologie, en prof. Johan Verreth, hoogleraar in de Visteelt en visserij.