Nieuws - 31 augustus 2015

Van der Vorst directeur Social Sciences Group

Bedrijfskundige Jack van der Vorst wordt de nieuwe directeur van de Social Sciences Group van Wageningen UR per 15 september. Hij volgt Laan van Staalduinen op.

Van der Vorst (1970) was de laatste tien jaar hoogleraar Operations Research and Logistics in Wageningen. Daarvoor werkte hij voor het organisatieadviesbureau Rijnconsult. Hij studeerde in 1994 cum laude af in Wageningen bij de opleiding Agrosysteemkunde en promoveerde ook in Wageningen, in 2000.

Van der Vorst: ‘Ik ben nu tien jaar hoogleraar en in die tijd is mijn leerstoelgroep gegroeid van een onbekende club naar een respectabele groep die recent goed is beoordeeld door de visitatiecommissie. We zijn volwassen geworden. Het was een mooie groeicurve en dan denk je: misschien kan ik dit ook op grotere schaal van de kenniseenheid.’

Hij heeft zeker ideeën wat hij wil verbeteren bij de Social Sciences Group. ‘Maar ik ga eerst in gesprek. Ik heb de afgelopen jaren de organisatie beleefd vanuit één invalshoek, de leerstoelgroep. Om een breder beeld te krijgen, wil ik eerst de mensen spreken, voordat ik met een visie kom. Samenwerking vind ik belangrijk.’